Το Pretty Good Privacy (PGP) είναι ένα πρόγραμμα κρυπτογράφησης που παρέχει κρυπτογραφική ιδιωτικότητα και αυθεντικοποίηση για τη μεταφορά δεδομένων. Το PGP χρησιμοποιείται για την ψηφιακή υπογραφή, κρυπτογράφηση και αποκρυπτογράφηση κειμένων, e-mails, αρχεία, καταλόγων όπως και για την αύξηση της ασφάλειας της επικοινωνίας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Το PGP αναπτύχθηκε το 1999 από τον Phil Zimmermann.[1]

Σχεδιασμός

Επεξεργασία
 
Πώς λειτουργεί η  κρυπτογράφηση με PGP

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Zimmermann, Philip R. (1999). «Why I Wrote PGP». Essays on PGP. Philip Zimmermann.