Οι Ranters ηταν μια ομάδα προτεστατνών η οποία εμφανίστηκε στην Αγγλική κοινοπολιτεία (1649–1660). Ηταν λαϊκοί ανθρώποι και υπάρχουν ενδείξεις οτι το κίνημα τους ηταν διάσπαρτο στην Αγγλία, χωρίς να είναι οργανωμένο και χωρίς να έχουν κάποιο αρχηγό. Η κυβέρνηση τους θεωρουσε απειλή για την κοινωνική τάξη. Αρνιόντουσαν την εξουσία των εκκλησίών, την αυθεντικότητα των γραφών και καλούσαν τους ανθρώπους να ακούσουν τον θεό μέσα τους. Ομοίαζαν με την Αίρεση του Ελεύθερου Πνεύματος. Η κεντρική τους ιδέα ηταν ο πανθεϊσμός, πως υπήρχε Θεός παντού. Αρκετοί αρνιόντουσαν την πίστη σε ενα αθάνατο και προσωπικό θεό.