Το ναυτικό σύστημα αντιμέτρων Mk-36 Super Rapid Bloom Offboard Chaff (SRBOC) της BAE Systems εκτοξεύει μικρής εμβέλειας ρουκέτες αεροφύλλων chaff ή IR (infrared) με σκοπό την soft kill αντιβληματική προστασία των πλοίων φορέων.

Δύο εξαπλοί εκτοξευτήρες αντιμέτρων Mark 36 Mod 7 Super Rapid Bloom Off-board Chaff (SRBOC) εγκατεστημένοι επί του πολεμικού πλοίου USS Wisconsin (BB-64).

Εξωτερικοί δεσμοίΕπεξεργασία