Το σήμα της Save the Children

Η Save the Children είναι μια παγκόσμια μη κυβερνητική οργάνωση, η οποία βοηθά τα παιδιά με ανάγκες σε όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο το 1919. Ιδρύθηκαν ξεχωριστές εθνικές οργανώσεις σε περισσότερες από 28 χώρες, μοιράζοντας τον σκοπό για βελτίωση της ζωής των παιδιών δια μέσου της εκπαίδευσης, της ιατρικής περίθαλψης, των οικονομικών ευκαιριών, καθώς και σε επείγουσες καταστάσεις κατά τη διάρκεια φυσικών καταστροφών, πολέμων και άλλων συγκρούσεων.

Σήμερα, 28 εθνικές οργανώσεις «Save the Children» συμμετέχουν στη Διεθνής Συμμαχία «Save the Children» — ένα παγκόσμιο δίκτυο μη κερδοσκοπικών οργανώσεων σε 120 χώρες σε όλο τον κόσμο. Ιδρύθηκε στη Γενεύη το 1977, αλλά μεταφέρθηκε στο Λονδίνο το 1997.

Εκτός από την προώθηση της μεγαλύτερης ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τις ανάγκες και τα δικαιώματα των παιδιών σε όλο τον κόσμο, τα μέλη της συμμαχίας συντονίζουν την εκτόνωση των προσπάθειων, συμβάλλοντας στην προστασία των παιδιών από τις επιπτώσεις των καταστροφών, τόσο φυσικών και ανθρωπογενών.

Πρόσφατα, τα μέλη της συμμαχίας ξεκίνησαν το Rewrite the Future, ένα πρόγραμμα με στόχο ποιοτική εκπαίδευση 8 εκατομμυρίων παιδιών σε χώρες, όπου επικρατούν συγκρούσεις. Μαζί, δουλεύουν σε 16 χώρες, όπου προσπαθούν να επιβεβαιώσουν την εκπαίδευση 3 εκατομμυρίων παιδιών και τη βελτίωση της εκπαίδευσης περισσότερων από 5 εκατομμυρίων παιδιών, στην ασφάλεια των σχολείων και των παιδιών από εκμετάλλευση και κακοποιήση. Η συμμαχία έχει στόχο να επηρεάσει τις εθνικές κυβερνήσεις και τους διεθνείς οργανισμούς να κάνουν τη ποιοτική εκπαίδευση προτεραιότητα των παιδιών, επηρεασμένων από συγκρούσεις.

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία