Ένα top-level domain (TLD) είναι το τελευταίο κομμάτι ενός ονόματος τομέα (domain name) στο Διαδίκτυο. Για παράδειγμα στο domain wikipedia.org το top-level domain είναι το .orgORG καθώς στα ονόματα domain δεν γίνεται διάκριση πεζών-κεφαλαίων χαρακτήρων).

Η αρχή Internet Assigned Numbers Authority (IANA) κατηγοριοποιεί τα top-level domains σε τρεις τύπους:

  • top-level domains κωδικών χωρών (ccTLD): Χρησιμοποιούνται από χώρες ή εξαρτώμενες περιοχές. Είναι μήκους δύο γραμμάτων, για παράδειγμα fr για τη Γαλλία και gr για την Ελλάδα.
  • γενικά top-level domains (gTLD): Χρησιμοποιούνται (τουλάχιστον θεωρητικά) από συγκεκριμένες κλάσεις οργανισμών (για παράδειγμα com για εμπορικούς οργανισμούς). Είναι μήκους τριών ή περισσότερων χαρακτήρων. Τα περισσότερα γενικά top-level domains μπορούν να κατοχυρωθούν παγκόσμια, αλλά για ιστορικούς λόγους τα gov και mil περιορίζονται για χρήση μόνο από τις κυβερνήσεις και τον στρατό των ΗΠΑ και του Καναδά.
  • δομικά top-level domains: Το μοναδικό είναι το arpa.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία