Γενικά top-level domains ονομάζονται τα top-level domains που προορίζονται, θεωρητικά τουλάχιστον, για συγκεκριμένες κατηγορίες οργανώσεων. Στην πράξη, ο καθένας μπορεί να κατοχυρώσει κάποιο από τα περισσότερα από αυτά. Τα domains αυτά είναι:

 • .aero - για αερομεταφορείς
 • .biz - για επιχειρήσεις (business)
 • .cat - για καταλανική γλώσσα και πολιτισμό
 • .com - για εμπόριο, ελεύθερο domain και το πλέον χρησιμοποιούμενο
 • .coop - για συνεταιρισμούς
 • .edu - για εκπαιδευτικά ιδρύματα
 • .gov - για κυβερνητικές υπηρεσίες
 • .info - για πληροφοριακά site, ελεύθερο
 • .int - για διεθνείς οργανισμούς
 • .jobs - για site σχετικά με την εργασία
 • .mil - για τον αμερικανικό στρατό
 • .mobi - για την αγορά κινητής τηλεφωνίας
 • .museum - για μουσεία
 • .name - για οικογένειες και μεμονωμένα άτομα
 • .net - αρχικά για δίκτυα, τώρα ελεύθερο
 • .org - αρχικά για οργανώσεις, τώρα ελεύθερο
 • .pro - για επαγγέλματα
 • .travel - για ταξιδιωτικά γραφεία, κλπ.

Αναμένεται η έγκριση για τα παρακάτω: