Γενικά top-level domains ονομάζονται τα top-level domains που προορίζονται, θεωρητικά τουλάχιστον, για συγκεκριμένες κατηγορίες οργανώσεων. Στην πράξη, ο καθένας μπορεί να κατοχυρώσει κάποιο από τα περισσότερα από αυτά. Τα domains αυτά είναι:

Κλάδος Επαγγέλματος Κωδικός διαδικτύου
top-level domain
Επισημάνσεις
Αερομεταφορείς .aero
Επιχειρήσεις (business) .biz
Εμπόριο, Συναλλαγές, Επικοινωνία και Μέσα ενημέρωσης .com
  • για εμπόριο, ελεύθερο domain και το πλέον χρησιμοποιούμενο
  • O Κωδικός διαδικτύου .com, προέρχεται από την Διεθνή ονομασία Communication (Επικοινωνία).
Συνεταιρισμοί .coop
Εκπαιδευτικά ιδρύματα, πανεπιστήμια και κέντρα ξένων γλωσσών .edu O Κωδικός διαδικτύου .edu, προέρχεται από την Διεθνή ονομασία Education (Εκπαίδευση).
Κυβερνητικές υπηρεσίες .gov O Κωδικός διαδικτύου .gov, προέρχεται από την Διεθνή ονομασία Government (Κυβέρνηση).
Πληροφοριακά site .info
  • ελεύθερο
  • Τα τελευταία χρόνια δεν χρησιμοποιούνται σε μεγάλο βαθμό
Διεθνείς οργανισμοί (ΟΗΕ, ΔΟΕ, ΔΝΤ, Παγκόσμια Τράπεζα, Αραβικός Σύνδεσμός κ.ο.κ.) .int
για site σχετικά με την Εργασία .jobs Τα τελευταία χρόνια το .jobs δεν χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό και είναι κυρίως κωδικούς δευτερογενούς τομέα σε κωδικούς χωρών top-level domains παγκοσμίως.
Αμερικανικός στρατός και Ένοπλες Δυνάμεις .mil
  • O Κωδικός διαδικτύου .mil, προέρχεται από την Διεθνή ονομασία Military (Στρατός).
  • Το .mil, τα τελευταία χρόνια δεν χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό και έχει αντικατασταθεί από το .gov και κωδικούς χωρών top-level domains παγκοσμίως.
Αγορά κινητής τηλεφωνίας .mobi (Δεν χρησιμοποιείται)
Μουσεία .museum (Δεν χρησιμοποιείται)
για οικογένειες και μεμονωμένα άτομα .name (Δεν χρησιμοποιείται)
Δίκτυα .net
  • πλέον ελεύθερο
  • O Κωδικός διαδικτύου .net, προέρχεται από την Διεθνή ονομασία Network (Δίκτυο).
  • Το .net, τα τελευταία χρόνια δεν χρησιμοποιείται σε μεγάλο βαθμό και έχει αντικατασταθεί από το .com και κωδικούς χωρών top-level domains παγκοσμίως.
Οργανώσεις και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις (παραδείγματα Γιατροί Χωρίς σύνορα, Actionaid, Το χαμόγελο του παιδιού, Interpol κ.ο.κ.) .org ελεύθερο
Επαγγέλματα .pro
Ταξιδιωτικά γραφεία .travel

Άλλα:

Κλάδος Επαγγέλματος Κωδικός διαδικτύου
top-level domain
Επισημάνσεις
Ασιατικές κοινότητες .asia
Καταλανικός Πολιτισμός .cat για καταλανική γλώσσα, πολιτισμό και γενικότερα για το Έθνος των Καταλανών
Γεωγραφία .geo για site σχετικά με τη γεωγραφία, και την Τοπογραφία.
Τηλεπικοινωνίες .tel για υπηρεσίες δισύνδεσης τηλεφώνου και Διαδικτύου
Ταχυδρομικές υπηρεσίες .post