Θέμα στο Συζήτηση χρήστη:ΔώραΣτρουμπούκη

Ερευνητής Αλήθειας (συζήτησησυνεισφορές)

Η αφαίρεση της σήμανσης θα ήταν μια ορθή κίνηση.

Απαντήστε στο "Καλλιτέχνης του Λαού της Ρωσίας"