Τα σύμβολα των 4 στοιχειών της φύσης: Νερό, Γη, Φωτιά και Αέρας

Καλώς ήρθατε όλοι και όλες στην σελίδα μου! Να συστηθούμε: Είμαι ο Ερευνητής Αλήθειας και (όπως μαρτυρά και το όνομά μου) προσπαθώ συνεχώς να αναζητώ (=ερευνάω) την αλήθεια πίσω από κάθε γεγονός που συμβαίνει γύρω μας.


Αγαπημένα μου Επεξεργασία

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ Επεξεργασία

Ο Ακάθιστος Ύμνος, ρωσική εικόνα του 14ου αιώνα. Στο κέντρο εικονίζεται η Παναγία, ενώ καθεμιά από τις μικρές περιφερειακές εικόνες αφορά τη διήγηση ενός από τους 24 «οίκους» του Ακαθίστου Ύμνου

Τῇ ὑπερμάχῳ στρατηγῷ τὰ νικητήρια,

ὡς λυτρωθεῖσα τῶν δεινῶν εὐχαριστήρια,

ἀναγράφω σοι ἡ Πόλις σου Θεοτόκε.

Ἀλλ' ὡς ἔχουσα τὸ κράτος ἀπροσμάχητον,

ἐκ παντοίων με κινδύνων ἐλευθέρωσον,

ἵνα κράζω σοι· Χαῖρε, Νύμφη ἀνύμφευτε

----> Βλέπε επίσης: Ακάθιστος ύμνος


Αγαπημένοι στίχοι από τραγούδια Επεξεργασία

...Η Πόλη ήταν το σπαθί, η Πόλη το κοντάρι,

η Πόλη ήταν το κλειδί της Ρωμανίας όλης

Σώπασε Κυρά Δέσποινα και μην πολυδακρύζεις,

πάλι με χρόνια με καιρούς, πάλι δικά Σου θα 'ναι...


...Στην Αγιά Σοφιά οι αγγέλοι

Τόση γλύκα έχει το μέλι

Σα να 'ταν τεριρέμ...


...Έλα, έλα να πάμε στην Αγιά Σοφιά

Έλα, έλα να συνεχίσει η Λειτουργιά.

Έλα, έλα να πάμε στην Αγιά Σοφιά

Έλα, έλα να συνεχίσει η Λειτουργιά...

Η Αγιά Σοφιά τη νύχτα.