Άνοιγμα κυρίου μενού

Η άνω τελεία (·) είναι το σημείο στίξης που χρησιμοποιείται για να διαχωρίσει δύο προτάσεις στενού νοηματικού συνδέσμου μέσα σε μία φράση.

ΧρήσηΕπεξεργασία

Η άνω τελεία χρησιμοποιείται για να δηλώσει τον στενό νοηματικό σύνδεσμο δύο προτάσεων· αποτελώντας διακοπή μικρότερη της τελείας, αλλά μεγαλύτερη του κόμματος. Μέσα σε μία φράση μπορεί να διαχωρίσει δύο προτάσεις όπου η δεύτερη επεξηγεί την πρώτη ή αποτελεί μία αντίθεση. Την άνω τελεία ακολουθεί λέξη που δεν γράφεται με κεφαλαίο αρχικό γράμμα.

Σε πολλές ξένες γλώσσες η σημείωση της άνω τελείας γίνεται με το ελληνικό ερωτηματικό (;).

Πληκτρολόγια υπολογιστώνΕπεξεργασία

Στο ελληνικό πληκτρολόγιο δεν υπάρχει πλήκτρο αποκλειστικά για την άνω τελεία (·) και για την εισαγωγή της πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας συνδυασμός πλήκτρων:

  • Σε λειτουργικό σύστημα Microsoft Windows χρησιμοποιείται ο συνδυασμός Alt+0903 ή Alt+0183. Στο πολυτονικό πληκτρολόγιο: Alt+ Shift+].
  • Σε λειτουργικό σύστημα Mac OS X και Linux χρησιμοποιείται ο συνδυασμός AltGr+Q.