Άμπελος

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Το όνομα Άμπελος μπορεί να αναφέρεται:

Γεωγραφία Επεξεργασία

Οικισμοί Επεξεργασία

Στα παρακάτω χωριά της Ελλάδας: 
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.