Άρθρο

κείμενο που διαμορφώνει ένα ανεξάρτητο μέρος μιας δημοσίευσης
Για άλλες χρήσεις, δείτε: Άρθρο (αποσαφήνιση).

Άρθρο ονομάζεται ένα γραπτό κείμενο, συνήθως ορισμένης έκτασης, που αναφέρεται σε ένα συγκεκριμένο επίκαιρο ή ειδικό θέμα και έχει ειδησεογραφικό χαρακτήρα. Αποτελεί ανεξάρτητο κείμενο με το δικό του τίτλο και δεν χαρακτηρίζεται από μυθοπλαστικά στοιχεία. Αναφέρεται σε γεγονότα που λαμβάνουν χώρα την τρέχουσα περίοδο και αφορούν σε επιστημονικές ανακαλύψεις και δράσεις ή/και καθημερινά συμβάντα που επηρεάζουν την κοινωνική ζωή και εξέλιξη. Είναι ενταγμένο σε ένα επικοινωνιακό γλωσσικό περιβάλλον και έχει ως βασικό σκοπό την πειθώ. Πραγματεύεται θέματα της πρώτης γραμμής της επικαιρότητας, αλλά και ζητήματα ευρύτερου επιστημονικού, εγκυκλοπαιδικού καλλιτεχνικού ενδιαφέροντος, που σε κάποια στιγμή αποτέλεσαν θέμα επικαιρότητας και εξακολουθούν να απασχολούν την κοινή γνώμη. Ο αρθρογράφος προσεγγίζει το θέμα του τεκμηριωμένα, χρησιμοποιεί πολλές φορές ειδικό λεξιλόγιο και υιοθετεί το δικό του ύφος (σοβαρό, ουδέτερο, αυστηρό). Το κείμενο του άρθρου μπορεί να πλαισιώνεται από φωτογραφίες, στατιστικά στοιχεία, γραφικές παραστάσεις, συνεντεύξεις. Στις περισσότερες, επίσης, περιπτώσεις οι αρθρογράφοι αναπτύσσουν σε μια παράγραφο που προηγείται του προλόγου του άρθρου, μια συνοπτική περίληψη του θέματος που πραγματεύονται. Η έκταση των άρθρων συνήθως δεν ξεπερνά τις 5 σελίδες. Τα άρθρα προορίζονται για δημοσίευση σε πρακτικά συνεδρίων, περιοδικές εκδόσεις, ενημερωτικά δελτία ή ακόμα και σε ιστοχώρους στο διαδίκτυο με ειδησεογραφικό χαρακτήρα και είναι πάντα ενυπόγραφα.

Μορφή άρθρου εφημερίδας

Βασικά χαρακτηριστικά Επεξεργασία

Ένα άρθρο έχει:

 • Τίτλο
 • Επίκαιρο χαρακτήρα
 • Δημοσιεύεται σε εφημερίδα, σε περιοδικό, στο διαδίκτυο, κ.ά.
 • Καταπιάνεται με θέματα ποικίλου ή και συγκεκριμένου περιεχομένου
 • Εχει προσωπικό οικείο τόνο
 • Είναι περιορισμένης έκτασης
 • Διαφοροποιείται από τη λογοτεχνία.

Δομή Επεξεργασία

Η τυπική δομή άρθρου έχει ως εξής:

Τίτλος

1 Πρόλογος ► Εκτίθεται το θέμα ή η προβληματική του.

2 Κύριο μέρος ► Παράθεση επαρκούς αποδεικτικού υλικού για:

 • διασαφήνιση της κυρίαρχης ιδέας
 • τεκμηρίωση της θέσης -ισχυρισμού που διατυπώθηκε στην εισαγωγική παράγραφο
 • ανασκευή θέσης

3 Επίλογος ► Συμπυκνωμένη θεώρηση των θέσεων του κύριου θέματος.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

 • HEAL-Link, Online Σύνδεσμος Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

Βιβλιογραφία Επεξεργασία