Άσιος

Έλληνας ελεγειακός ποιητής των αρχαίων χρόνων

Ο Άσιος ο Σάμιος (αρχ.ελλ Ἄσιος ὁ Σάμιος) ήταν Έλληνας ελεγειακός ποιητής των αρχαίων χρόνων από τη νήσο Σάμο. Έζησε γύρω στο 700 π.Χ. και, ενδεικτικά, για τον Αθηναίο το Ναυκράτιο - ο οποίος άκμασε στις αρχές του 3ου αιώνα - αποτελούσε "εκείνον τον αρχαίο ποιητή"[2]. Μοναδική του πλήρης ελεγεία, ανάμεσα σε άλλα σπαράγματα, αποτελεί η σωζώμενη στο έργο του τελευταίου, Δειπνοσοφισταί. Αυτή αφορά κάποιον απρόσκλητο επισκέπτη σε συμπόσιο, όπως αποδίδεται η αρχαιοελληνική λέξη κνισοκόλαξ[3]. Άλλες αναφορές σε αυτόν βρίσκουμε στον Στράβωνα[4], τον Παυσανία[5] και τον ψευδο-Απολλώδορο[6]. Η ποίησή του αφορούσε, σύμφωνα με τα ελάχιστα σωζώμενα δείγματα, γενεαλογικά θέματα και τις συνήθειες των συμπολιτών του. Το όνομα του πατέρα του ήταν Αμφιπτόλεμος.

Άσιος
Θάνατος6ος αιώνας π.Χ.
Ιδιότηταποιητής, συγγραφέας και ελεγειακός ποιητής[1]

Χωλός, στιγματίης, πολυγήραος, ἶσος ἀλήτῃ
ἦλθεν ὁ κνισοκόλαξ, εὖτε Μέλης ἐγάμει
ἄκλητος, ζωμοῦ κεχρημένος· ἐν δὲ μέσοισιν
ἥρως εἱστήκει βορβόρου ἐξαναδύς

Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Perseus Project. catalog.perseus.tufts.edu/catalog/urn:cite:perseus:author.219. Ανακτήθηκε στις 14  Ιανουαρίου 2020.
  2. Αθήναιος, Γ', σ. 125
  3. Henry George Liddell; Robert Scott, A Greek-English Lexicon, Trustees of Tufts University, Oxford, 1940 : <κνισοκόλαξ>
  4. 6.1.15
  5. 7.4.2
  6. Βιβλιοθήκη, 3.8