Πρότυπο:Πληροφορίες καλλιτέχνη

Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [εκκαθάριση]

Το Πρότυπο:Πληροφορίες καλλιτέχνη εμφανίζει συνοπτικά τα στοιχεία ενός καλλιτέχνη.

Χρήση

Το Πρότυπο:Πληροφορίες καλλιτέχνη αντλεί πληροφορίες από τα Wikidata. Για να προβάλλετε μόνο τις πληροφορίες που υπάρχουν εκεί, πληκτρολογήστε {{Πρότυπο:Πληροφορίες καλλιτέχνη}} στην αρχή του λήμματος του βιογραφούμενου προσώπου. Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία, χρησιμοποιείστε τις αντίστοιχες παραμέτρους, όπως φαίνονται παρακάτω. Προσθέστε μόνο τις παραμέτρους που χρειάζεστε. Αν χρησιμοποιήσετε παράμετρο για την οποία υπάρχουν πληροφορίες στα Wikidata τότε θα εμφανιστούν οι πληροφορίες που εσείς θα έχετε προσθέσει.

Αν σε μια ιδιότητα των Wikidata υπάρχουν περισσότερες από μία τιμές, τότε εμφανίζεται αυτή που έχει δηλωθεί ως «προτιμώμενη βαθμίδα». Διαφορετικά εμφανίζονται όλες.

Όλες οι παράμετροι του προτύπου είναι προαιρετικές. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανίζονται οι παραπομπές που προέρχονται από τα Wikidata, προσθέστε |noref = true.

Ιδιότητες που συμπληρώνονται στα Wikidata και οι αντίστοιχες παράμετροι στο πρότυπο:

Ιδιότητες wikidata Παράμετρος προτύπου Επεξήγηση
τιμητικό προσωνύμιο τιμητικό πρόθεμα Λέξη ή φράση που χρησιμοποιείται τιμητικά πριν από το όνομα του προσώπου (π.χ. Σερ, Χατζής, Αγιότητα του). Η λέξη αυτή εμφανίζεται πάνω από το όνομα του ατόμου. Να μην χρησιμοποιείται για προσφωνήσεις ρουτίνας όπως κύριος ή κυρία.
- όνομα Το πιο κοινό όνομα του προσώπου. Αν δεν συμπληρωθεί χειροκίνητα εμφανίζεται η ελληνική ετικέτα από τη σελίδα του αντικειμένου στα Wikidata. Να μην αναγράφονται τιμητικά προθέματα ή εναλλακτικές ονομασίες καθώς υπάρχουν ξεχωριστές παράμετροι για αυτά.
τιμητικό επίθημα τιμητικό επίθημα Εμφανίζεται στη γραμμή κάτω από το όνομα του προσώπου. Αξιόλογες σημαντικές τιμές που συνδέονται με την ονομασία του ατόμου, όπως εθνικοί βαθμοί (π.χ. Αξιωματικός του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας) και διδακτορικοί τίτλοι (όχι επίτιμοι). Να μην χρησιμοποιείται για επιθήματα ρουτίνας όπως BA.
εικόνα εικόνα Εικόνα του βιογραφούμενου προσώπου. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στα Wikimedia Commons.
πλάτος εικόνας Το πλάτος της εικόνας. Προεπιλογή είναι τα 200px. Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας την παράμετρο αυτή.
λεζάντα εικόνας λεζάντα εικόνας Η λεζάντα της εικόνας. Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή της λεζάντα της εικόνας. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο την περιγραφή που είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Η λεζάντα εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει εικόνα.
Προσωπικές πληροφορίες
όνομα προσώπου στη μητρική γλώσσα ιθαγενές όνομα Το όνομα του προσώπου στη μητρική του γλώσσα (αν αυτή δεν είναι τα ελληνικά). Ο καθορισμός της γλώσσας στα Wikidata είναι υποχρεωτικός.
ιθαγενές όνομα γλώσσα Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το όνομα του προσώπου στη μητρική του γλώσσα. Δεν χρειάζεται ξεχωριστή ιδιότητα στα Wikidata καθώς είναι υποχρεωτικός ο καθορισμός της γλώσσας όταν εισάγεται το όνομα με την ιδιότητα όνομα προσώπου στη μητρική γλώσσα.
προφορά (αρχείο ήχου) προφορά (ονόματος) Η προφορά του ονόματος του προσώπου στη μητρική του γλώσσα. Χρησιμοποιείται αρχείο ήχου το οποίο υπάρχει στα Wikimedia Commons.
όνομα γεννήσεως όνομα γεννήσεως Το πλήρες όνομα ενός προσώπου κατά τη γέννηση, αν είναι διαφορετικό από το τρέχον (παράμετρος όνομα), γενικά χρησιμοποιούμενο όνομα (παραδείγματα: Μαρία Ελένη Αλεξίου για την Μαριαλένα Αλεξίου, Άννα Παπαζήση για την Άννα Παπαχαραλάμπους). Το όνομα γεννήσεως να αναγράφεται μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα αν πρόκειται για πρόσωπο που η μητρική του γλώσσα δεν είναι η ελληνική. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο το όνομα γεννήσεως που είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.
σύντομο όνομα σύντομο όνομα Η σύντομη ονομασία του προσώπου. Η σύντομη ονομασία να αναγράφεται μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα αν πρόκειται για πρόσωπο που η μητρική του γλώσσα δεν είναι η ελληνική. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο τη σύντομη ονομασία που είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα.
ψευδώνυμο ψευδώνυμο Το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί/χρησιμοποιούσε το πρόσωπο.
ημερομηνία γέννησης ημερομηνία γέννησης Η ημερομηνία γέννησης του ατόμου. (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί και ο προσδιοριστής ποιότητα δεδομένων για ισχυρισμούς όπως περίπου, πιθανά κτλ).
τόπος γέννησης τόπος γέννησης Ο τόπος γέννησης του βιογραφούμενου προσώπου. Καλύτερα να χρησιμοποιείται η πιο συγκεκριμένη τοποθεσία αν είναι διαθέσιμη (π.χ. Ιστιαία), αλλιώς η αμέσως πιο γενικότερη που υπάρχει διαθέσιμη (π.χ. Εύβοια).
ημερομηνία θανάτου ημερομηνία θανάτου Η ημερομηνία θανάτου του προσώπου. (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί και ο προσδιοριστής ποιότητα δεδομένων για ισχυρισμούς όπως περίπου, πιθανά κτλ).
τόπος θανάτου τόπος θανάτου Ο τόπος θανάτου του προσώπου.
αιτία θανάτου αιτία θανάτου Η γενικότερη αιτία θανάτου του προσώπου, όπως φυσικά αίτια (όχι καρδιακή προσβολή), δυστύχημα (όχι αυτοκινητιστικό δυστύχημα), αυτοκτονία (όχι με κρέμασμα), δολοφονία (όχι μαχαίρωμα ή στραγγαλισμός).
συνθήκες θανάτου αιτία θανάτου Εξειδικευμένη αιτία θανάτου όπως καρδιακή προσβολή (όχι φυσικά αίτια), αυτοκινητιστικό δυστύχημα (όχι γενικά δυστύχημα), κρέμασμα ή με όπλο (όχι αυτοκτονία), μαχαίρωμα ή στραγγαλισμός (όχι δολοφονία).
τόπος ταφής τόπος ταφής Ο τόπος στον οποίο τάφηκε το πρόσωπο, σε περίπτωση που έγινε κηδεία και ταφή. Αν δεν έγινε κηδεία, χρησιμοποιήστε την παράμετρο τόπος ανάπαυσης. Οι ακριβείς συντεταγμένες του τόπου ταφής προστίθενται με την παράμετρο τόπος ταφής συντεταγμένες (να χρησιμοποιείται το Πρότυπο:Coord). Στα Wikidata πρέπει να προστεθεί ο προσδιοριστής συντεταγμένες.
τόπος ταφής συντεταγμένες
τόπος ανάπαυσης Τοποθεσία κολουμβαρίου, διασκόρπιση τέφρας κτλ. Οι ακριβείς συντεταγμένες του τόπου ανάπαυσης προστίθενται με την παράμετρο τόπος ανάπαυσης συντεταγμένες (να χρησιμοποιείται το Πρότυπο:Coord). Στα Wikidata πρέπει να προστεθεί ο προσδιοριστής συντεταγμένες.
τόπος ανάπαυσης συντεταγμένες
διαμονή κατοικία Ο κύριος τόπος που κατοικεί/κατοικούσε το πρόσωπο. Να χρησιμοποιείται αν είναι διαφορετικός από τον τόπο γέννησης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι προσδιοριστές ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία τερματισμού.
εθνολογική ομάδα εθνικότητα Η εθνικότητα του προσώπου. Συμπληρώνεται μόνο όταν υπάρχει σημαντική συναίνεση, στην πράξη είτε το υποκείμενο το δηλώνει/το έχει δηλώσει ο ίδιος/ίδια, ή είναι ευρέως αποδεκτό από τους ειδικούς,
χώρα πολιτογράφησης υπηκοότητα Η χώρα νόμιμης υπηκοότητας (το κυρίαρχο κράτος ή πολιτεία που αναγνωρίζει το πρόσωπο ως πολίτη της: υπηκοότητα, ιθαγένεια), εάν διαφέρει από την εθνικότητα. Να σημειωθεί ότι πολλές χώρες δεν εγγυώνται αυτόματα υπηκοότητα στα πρόσωπα που γεννιόνται εντός των συνόρων τους.
Εκπαίδευση και γλώσσες
εκπαίδευση Η εκπαίδευση του προσώπου π.χ. ακαδημαϊκός βαθμός (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό κτλ), το ίδρυμα από το οποίο πήρε τον ακαδημαϊκό βαθμό και το έτος αποφοίτησης, εάν χρειάζεται. Αν δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες διαθέσιμες ή σχετικές, ίσως η παράμετρος φοίτησε σε να είναι πιο κατάλληλη. ακαδημαϊκός τίτλος
σπούδασε σε φοίτησε σε Η σχολή/οι σχολές στις οποίες φοίτησε το πρόσωπο. Συχνά χρησιμοποιείται το τελευταίο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (όχι δευτεροβάθμιας) που φοίτησε το άτομο. Συνήθως δεν χρησιμοποιείται για άτομα τα οποία δεν έχουν αποφοιτήσει. Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται συχνότερα από την παράμετρο εκπαίδευση.
Επαγγελματικές πληροφορίες
απασχόληση ιδιότητα Το επάγγελμα/τα επαγγέλματα του προσώπου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ιδιότητες ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία τερματισμού ώστε να δηλωθεί η περίοδος που το πρόσωπο ήταν ενεργό σε κάθε απασχόληση. Αν χρησιμοποιηθεί η παράμετρος χειροκίνητα, να αναγράφεται η περίοδος απασχόλησης σε παρένθεση.
εν ενεργεία
συνεργάτης
γνωστός για
Οικογένεια
σύζυγος σύζυγος Ο/η σύζυγος/οι σύζυγοι του προσώπου. Nα χρησιμοποιούνται και οι προσδιοριστές ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία τερματισμού.
σύντροφος σύντροφος Ο/η σύντροφος (όχι σύζυγος) του προσώπου. Nα χρησιμοποιούνται και οι προσδιοριστές ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία τερματισμού.
τέκνο τέκνα Τα τέκνα του προσώπου. Μπορεί να αναγραφεί ο αριθμός των παιδιών αν είναι επιθυμητό.
- γονείς Οι βιολογικοί γονείς του προσώπου. Χρησιμοποιείται μόνο χειροκίνητα. Αν γνωρίζουμε μόνο τη μητέρα του και/ή μόνο τον πατέρα του, να χρησιμοποιούνται οι παράμετροι μητέρα και πατέρα αντί της παραμέτρου γονείς. Για θετούς γονείς χρησιμοποιήστε την παράμετρο θετός γονέας.
πατέρας πατέρας Ο πατέρας του προσώπου.
μητέρα μητέρα Η μητέρα του προσώπου.
θετός γονέας θετός γονέας Χρησιμοποιείται για τους θετούς γονείς του προσώπου.
αδέλφια αδέλφια Τα αδέλφια του προσώπου. Για τα ετεροθαλή αδέλφια να χρησιμοποιείται ο προσδιοριστής τύπος συγγένειας με τα αντικείμενα: ετεροθαλής αδελφός από πατέρα, ετεροθαλής αδελφή από πατέρα, ετεροθαλής αδελφός από μητέρα, ετεροθαλής αδελφή από μητέρα.
συγγενής συγγενείς Άλλοι συγγενείς εκτός από γονείς, τέκνα και αδέλφια. Να χρησιμοποιείται ο προσδιοριστής τύπος συγγένειας με τα κατάλληλα αντικείμενα π.χ. παππούς, γιαγιά, εγγονός, εγγονή, πρώτος ξάδελφος, θείος κτλ (περισσότερες συγγενικές σχέσεις παρουσιάζονται σε αυτή την αναζήτηση).
Καλλιτεχνικές πληροφορίες
πολιτιστικό κίνημα κίνημα Καλλιτεχνικό κίνημα σχετιζόμενο με αυτό το πρόσωπο.
ύφος
μουσικό όργανο όργανα Mουσικό όργανο/μουσικά όργανα που το αναφερόμενο πρόσωπο παίζει.
είδος έργου είδος τέχνης Eίδος δημιουργικού έργου ή είδος στο οποίο εργάζεται ένας καλλιτέχνης.
καλλιτεχνικό ρεύμα
αξιοσημείωτο έργο σημαντικά έργα Ο τίτλος/οι τίτλοι αξιοσημείωτης/αξιοσημείωτων εργασίας/εργασιών (συνθέσεις, γλυπτά, ταινίες κτλ) του προσώπου, αν υπάρχουν.
βραβεία βραβεύσεις Οι αξιοσημείωτες βραβεύσεις του προσώπου. Για κάθε βράβευση να χρησιμοποιείται ο προσδιοριστής σημείο στο χρόνο.
elected
χορηγός χορηγός Ο χορηγός του καλλιτέχνη. (Στο παρελθόν μαικήνας).
μνημεία
Ιστοσελίδα
επίσημος ιστότοπος ιστοσελίδα Η ιστοσελίδα του προσώπου. Πρέπει να αναγράφεται όλη η διεύθυνση.
Υπογραφή
υπογραφή υπογραφή Υπογραφή του βιογραφούμενου προσώπου. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στα Wikimedia Commons.
πλάτος υπογραφής Το πλάτος της εικόνας. Προεπιλογή είναι τα 120px. Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας την παράμετρο αυτή.
- σημειώσεις Κάποια σημείωση σχετικά με το πρόσωπο ή με κάποια δεδομένα του προτύπου.
κατηγορία στα Commons Η κατηγορία που περιλαμβάνει αρχεία σχετικά με το πρόσωπο Wikimedia Commons. Δεν υπάρχει χειρόγραφη παράμετρος στο πρότυπο. Εισάγεται μόνο μέσω wikidata.

Δείτε επίσης

Templatedata

Πλαίσιο πληροφοριών για πρόσωπο που είναι γενικά καλλιτέχνης (ζωγράφος, γλύπτης κλπ). Υπάρχουν και περισσότερο εξειδικευμένα πρότυπα, π.χ. για μουσικούς

Παράμετροι προτύπου[Διαχείριση TemplateData]

Αυτό το πρότυπο προτιμά μορφοποίηση μπλοκ των παραμέτρων.

ΠαράμετροςΠεριγραφήΤύποςΚατάσταση
όνομαόνομα name

Το όνομα με το οποίο είναι γνωστός.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
πραγματικό όνομαπραγματικό όνομα

Το επίσημο/νομικό όνομα (π.χ. αυτό που γράφεται στην ταυτότητά του).

Συμβολοσειράπροαιρετικό
εικόναεικόνα

Εικόνα με τη μορφή Filename.jpg. Κατά κανόνα, ένα πορτραίτο του.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
μέγεθος εικόναςμέγεθος εικόνας

Μέγεθος εικόνας αν είναι απαραίτητο. Η προεπιλογή είναι 250px.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
λεζάντα εικόναςλεζάντα

Μια περιγραφή της εικόνα, π.χ. την περίσταση στην οποία απεικονίζεται, τον ζωγράφο που την φιλοτέχνησε κλπ.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
ημερομηνία γέννησηςγέννηση

Ημερομηνία ή έστω έτος γέννησης.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
τόπος γέννησηςτόπος γέννησης

Ο τόπος γέννησης (πόλη, χώρα).

Συμβολοσειράπροαιρετικό
ημερομηνία θανάτουθάνατος

Ημερομηνία ή έστω έτος θανάτου.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
τόπος θανάτουτόπος θανάτου

τόπος θανάτου (πόλη, χώρα).

Συμβολοσειράπροαιρετικό
εθνικότηταεθνικότητα

Έθνος/λαός, όχι χώρα/κράτος. π.χ. Για ένα Καταλανό, μην γράφετε Ισπανός.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
υπηκοότηταυπηκοότητα

Η χώρα η οποία αναγνωρίζει το πρόσωπο ως υπήκοό της.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
τέχνηείδος τέχνης

Ονομαστικά το είδος τέχνης που ανέπτυξε, π.χ. [[ζωγραφική]], [[γλυπτική]], [[αρχιτεκτονική]], κλπ.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
καλλιτεχνικό ρεύμακαλλιτεχνικό ρεύμα

Το ρεύμα εντός της τέχνης, π.χ. [[Μανιερισμός]]

Συμβολοσειράπροαιρετικό
σημαντικά έργασημαντικά έργα

Έργα (πίνακες, γλυπτά) για τα οποία είναι διάσημος

Συμβολοσειράπροαιρετικό
βραβεύσειςβραβεύσεις

Τυχόντα βραβεία που του έχουν απονεμηθεί.

Συμβολοσειράπροαιρετικό
ιστοσελίδαιστοσελίδα

Η επίσημη προσωπική του ιστοσελίδα, με την μορφή http://www.example.org

Συμβολοσειράπροαιρετικό
Παράλειψη παραπομπών Wikidatanoref

Να μην εμφανίζονται παραπομπές που προέρχονται από τα Wikidata

Συμβολοσειράπροτεινόμενο