Πρότυπο:Πληροφορίες προσώπου

Πρότυπο:Πληροφορίες προσώπου
Πληροφορίες ασχολίας
Documentation icon Τεκμηρίωση προτύπου[προβολή] [επεξεργασία] [ιστορικό] [εκκαθάριση]

Το Πρότυπο:Πληροφορίες προσώπου εμφανίζει συνοπτικά τα στοιχεία του προσώπου σε ένα βιογραφικό λήμμα.

Χρήση

Το Πρότυπο:Πληροφορίες προσώπου αντλεί πληροφορίες από τα Wikidata. Για να προβάλλετε μόνο τις πληροφορίες που υπάρχουν εκεί, πληκτρολογήστε {{πληροφορίες προσώπου}} στην αρχή του λήμματος του βιογραφούμενου προσώπου. Αν θέλετε να προσθέσετε περισσότερα στοιχεία, χρησιμοποιείστε τις αντίστοιχες παραμέτρους, όπως φαίνονται παρακάτω. Προσθέστε μόνο τις παραμέτρους που χρειάζεστε. Αν χρησιμοποιήσετε παράμετρο για την οποία υπάρχουν πληροφορίες στα Wikidata τότε θα εμφανιστούν οι πληροφορίες που εσείς θα έχετε προσθέσει.

Αν σε μια ιδιότητα των Wikidata υπάρχουν περισσότερες από μία τιμές, τότε εμφανίζεται αυτή που έχει δηλωθεί ως «προτιμώμενη βαθμίδα». Διαφορετικά εμφανίζονται όλες.

Όλες οι παράμετροι του προτύπου είναι προαιρετικές. Σε περίπτωση που δεν επιθυμείτε να εμφανίζονται οι παραπομπές που προέρχονται από τα Wikidata, προσθέστε |noref = true.

Ιδιότητες που συμπληρώνονται στα Wikidata και οι αντίστοιχες παράμετροι στο πρότυπο:

Ιδιότητες wikidata Παράμετρος προτύπου Επεξήγηση
τιμητικό προσωνύμιο τιμητικό πρόθεμα Λέξη ή φράση που χρησιμοποιείται τιμητικά πριν από το όνομα του προσώπου (π.χ. Σερ, Χατζής, Αγιότητα του). Η λέξη αυτή εμφανίζεται πάνω από το όνομα του ατόμου. Να μην χρησιμοποιείται για προσφωνήσεις ρουτίνας όπως κύριος ή κυρία.
- όνομα Το πιο κοινό όνομα του προσώπου. Αν δεν συμπληρωθεί χειροκίνητα εμφανίζεται η ελληνική ετικέτα από τη σελίδα του αντικειμένου στα Wikidata. Να μην αναγράφονται τιμητικά προθέματα ή εναλλακτικές ονομασίες καθώς υπάρχουν ξεχωριστές παράμετροι για αυτά.
τιμητικό επίθημα τιμητικό επίθημα Εμφανίζεται στη γραμμή κάτω από το όνομα του προσώπου. Αξιόλογες σημαντικές τιμές που συνδέονται με την ονομασία του ατόμου, όπως εθνικοί βαθμοί (π.χ. Αξιωματικός του Τάγματος της Βρετανικής Αυτοκρατορίας) και διδακτορικοί τίτλοι (όχι επίτιμοι). Να μην χρησιμοποιείται για επιθήματα ρουτίνας όπως BA.
εικόνα εικόνα Εικόνα του βιογραφούμενου προσώπου. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στα Wikimedia Commons.
πλάτος εικόνας Το πλάτος της εικόνας. Προεπιλογή είναι τα 200px. Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας την παράμετρο αυτή.
λεζάντα εικόνας λεζάντα εικόνας Η λεζάντα της εικόνας. Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή της λεζάντα της εικόνας. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο την περιγραφή που είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα. Η λεζάντα εμφανίζεται μόνο αν υπάρχει εικόνα.
Προσωπικές πληροφορίες
όνομα προσώπου στη μητρική γλώσσα ιθαγενές όνομα Το όνομα του προσώπου στη μητρική του γλώσσα (αν αυτή δεν είναι τα ελληνικά). Ο καθορισμός της γλώσσας στα Wikidata είναι υποχρεωτικός.
ιθαγενές όνομα γλώσσα Η γλώσσα στην οποία είναι γραμμένο το όνομα του προσώπου στη μητρική του γλώσσα. Δεν χρειάζεται ξεχωριστή ιδιότητα στα Wikidata καθώς είναι υποχρεωτικός ο καθορισμός της γλώσσας όταν εισάγεται το όνομα με την ιδιότητα όνομα προσώπου στη μητρική γλώσσα.
προφορά (αρχείο ήχου) προφορά (ονόματος) Η προφορά του ονόματος του προσώπου στη μητρική του γλώσσα. Χρησιμοποιείται αρχείο ήχου το οποίο υπάρχει στα Wikimedia Commons.
όνομα γεννήσεως όνομα γεννήσεως Το πλήρες όνομα ενός προσώπου κατά τη γέννηση, αν είναι διαφορετικό από το τρέχον (παράμετρος όνομα), γενικά χρησιμοποιούμενο όνομα (παραδείγματα: Μαρία Ελένη Αλεξίου για την Μαριαλένα Αλεξίου, Άννα Παπαζήση για την Άννα Παπαχαραλάμπους). Το όνομα γεννήσεως να αναγράφεται μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα αν πρόκειται για πρόσωπο που η μητρική του γλώσσα δεν είναι η ελληνική. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο το όνομα γεννήσεως που είναι γραμμένο στην ελληνική γλώσσα.
σύντομο όνομα σύντομο όνομα Η σύντομη ονομασία του προσώπου. Η σύντομη ονομασία να αναγράφεται μεταφρασμένη στην ελληνική γλώσσα αν πρόκειται για πρόσωπο που η μητρική του γλώσσα δεν είναι η ελληνική. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο τη σύντομη ονομασία που είναι γραμμένη στην ελληνική γλώσσα.
ημερομηνία γέννησης ημερομηνία γέννησης Η ημερομηνία γέννησης του ατόμου. (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί και ο προσδιοριστής ποιότητα δεδομένων για ισχυρισμούς όπως περίπου, πιθανά κτλ).
τόπος γέννησης τόπος γέννησης Ο τόπος γέννησης του βιογραφούμενου προσώπου. Καλύτερα να χρησιμοποιείται η πιο συγκεκριμένη τοποθεσία αν είναι διαθέσιμη (π.χ. Ιστιαία), αλλιώς η αμέσως πιο γενικότερη που υπάρχει διαθέσιμη (π.χ. Εύβοια).
ημερομηνία βάφτισης στη βρεφική ηλικία ημερομηνία βάφτισης Η ημερομηνία βάφτισης του ατόμου στη βρεφική ηλικία. Να χρησιμοποιείται μόνο όταν δεν είναι γνωστή η ημερομηνία γέννησης. Παράδειγμα: Λούντβιχ βαν Μπετόβεν.
ημερομηνία εξαφάνισης ημερομηνία εξαφάνισης Η ημερομηνία εξαφάνισης του προσώπου. Για να εμφανίζεται η τοποθεσία εξαφάνισης του προσώπου, προσθέστε τον προσδιοριστή τοποθεσία. Για να δηλωθεί η κατάσταση εξαφάνισης, τοποθετείστε τους προσδιοριστές ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία τερματισμού. Αν η ημερομηνία τερματισμού εμφανίζεται, σημαίνει ότι το πρόσωπο έχει ανευρεθεί. Αν όχι, σημαίνει ότι το πρόσωπο ακόμη αγνοείται.
τόπος εξαφάνισης
κατάσταση εξαφάνισης
ημερομηνία θανάτου ημερομηνία θανάτου Η ημερομηνία θανάτου του προσώπου. (Μπορεί να χρησιμοποιηθεί μαζί και ο προσδιοριστής ποιότητα δεδομένων για ισχυρισμούς όπως περίπου, πιθανά κτλ).
τόπος θανάτου τόπος θανάτου Ο τόπος θανάτου του προσώπου.
αιτία θανάτου αιτία θανάτου Η γενικότερη αιτία θανάτου του προσώπου, όπως φυσικά αίτια (όχι καρδιακή προσβολή), δυστύχημα (όχι αυτοκινητιστικό δυστύχημα), αυτοκτονία (όχι με κρέμασμα), δολοφονία (όχι μαχαίρωμα ή στραγγαλισμός).
συνθήκες θανάτου αιτία θανάτου Εξειδικευμένη αιτία θανάτου όπως καρδιακή προσβολή (όχι φυσικά αίτια), αυτοκινητιστικό δυστύχημα (όχι γενικά δυστύχημα), κρέμασμα ή με όπλο (όχι αυτοκτονία), μαχαίρωμα ή στραγγαλισμός (όχι δολοφονία).
τόπος ταφής τόπος ταφής Ο τόπος στον οποίο τάφηκε το πρόσωπο, σε περίπτωση που έγινε κηδεία και ταφή. Αν δεν έγινε κηδεία, χρησιμοποιήστε την παράμετρο τόπος ανάπαυσης. Οι ακριβείς συντεταγμένες του τόπου ταφής προστίθενται με την παράμετρο τόπος ταφής συντεταγμένες (να χρησιμοποιείται το Πρότυπο:Coord). Στα Wikidata πρέπει να προστεθεί ο προσδιοριστής συντεταγμένες.
τόπος ταφής συντεταγμένες
τόπος ανάπαυσης Τοποθεσία κολουμβαρίου, διασκόρπιση τέφρας κτλ. Οι ακριβείς συντεταγμένες του τόπου ανάπαυσης προστίθενται με την παράμετρο τόπος ανάπαυσης συντεταγμένες (να χρησιμοποιείται το Πρότυπο:Coord). Στα Wikidata πρέπει να προστεθεί ο προσδιοριστής συντεταγμένες.
τόπος ανάπαυσης συντεταγμένες
διαμονή κατοικία Ο κύριος τόπος που κατοικεί/κατοικούσε το πρόσωπο. Να χρησιμοποιείται αν είναι διαφορετικός από τον τόπο γέννησης. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι προσδιοριστές ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία τερματισμού.
εθνολογική ομάδα εθνικότητα Η εθνικότητα του προσώπου. Συμπληρώνεται μόνο όταν υπάρχει σημαντική συναίνεση, στην πράξη είτε το υποκείμενο το δηλώνει/το έχει δηλώσει ο ίδιος/ίδια, ή είναι ευρέως αποδεκτό από τους ειδικούς,
ψευδώνυμο ψευδώνυμο Το ψευδώνυμο που χρησιμοποιεί/χρησιμοποιούσε το πρόσωπο.
παρατσούκλι παρατσούκλι Το παρατσούκλι του προσώπου. Το παρατσούκλι να αναγράφεται μεταφρασμένο στην ελληνική γλώσσα. Στα wikidata είναι υποχρεωτικός ο προσδιορισμός της γλώσσας κατά την εισαγωγή της λέξης ή των λέξεων που χρησιμοποιούνται ως παρατσούκλι. Το πρότυπο εμφανίζει μόνο τα παρατσούκλια που είναι γραμμένα στην ελληνική γλώσσα.
χώρα πολιτογράφησης υπηκοότητα Η χώρα νόμιμης υπηκοότητας (το κυρίαρχο κράτος ή πολιτεία που αναγνωρίζει το πρόσωπο ως πολίτη της: υπηκοότητα, ιθαγένεια), εάν διαφέρει από την εθνικότητα. Να σημειωθεί ότι πολλές χώρες δεν εγγυώνται αυτόματα υπηκοότητα στα πρόσωπα που γεννιόνται εντός των συνόρων τους.
δημότης (αρχαία Αττική) δημότης Ένας από τους δήμους της αρχαίας Αττικής του οποίου το πρόσωπο ήταν δημότης.
θρήσκευμα θρησκεία Το θρήσκευμα του προσώπου, μόνο αν δηλώνεται από το υποκείμενο ή αν τεκμηριώνεται από ιστορικές πηγές
ημερομηνία εορτασμού Αγίου ημερομηνία εορτασμού αγίου Η ημερομηνία εορτασμού του αγίου. Να χρησιμοποιείται ο προσδιοριστής θρήσκευμα για να προσδιορίζεται ποια θρησκεία εορτάζει τον άγιο εκείνη την ημερομηνία.
ύψος ύψος Το ύψος του προσώπου, εάν είναι εγκυκλοπαιδικό για το ύψος του ή εάν χρειάζεται να αναφέρεται το ύψος του. Θα πρέπει να περιλαμβάνει το έτος μέτρησης εάν το πρόσωπο δεν είχε φθάσει την πλήρη ενηλικίωση όταν δημοσιεύθηκε το ύψος του. Στα Wikidata είναι υποχρεωτικός ο καθορισμός της μονάδας μέτρησης.
μάζα βάρος Το βάρος του προσώπου, εάν είναι εγκυκλοπαιδικό για το βάρος του ή εάν χρειάζεται να αναφέρεται το βάρος του. Θα πρέπει να περιλαμβάνει το έτος μέτρησης. Είναι υποχρεωτικός ο καθορισμός της μονάδας μέτρησης.
Εκπαίδευση και γλώσσες
μητρική γλώσσα μητρική γλώσσα Η μητρική γλώσσα του προσώπου. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο προσδιοριστής διάλεκτος.
ομιλούμενες γλώσσες ομιλούμενες γλώσσες Οι ομιλούμενες από το πρόσωπο γλώσσες. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ο προσδιοριστής διάλεκτος.
εκπαίδευση Η εκπαίδευση του προσώπου π.χ. ακαδημαϊκός βαθμός (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό κτλ), το ίδρυμα από το οποίο πήρε τον ακαδημαϊκό βαθμό και το έτος αποφοίτησης, εάν χρειάζεται. Αν δεν υπάρχουν αρκετές πληροφορίες διαθέσιμες ή σχετικές, ίσως η παράμετρος φοίτησε σε να είναι πιο κατάλληλη. ακαδημαϊκός τίτλος
σπούδασε σε φοίτησε σε Η σχολή/οι σχολές στις οποίες φοίτησε το πρόσωπο. Συχνά χρησιμοποιείται το τελευταίο ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (όχι δευτεροβάθμιας) που φοίτησε το άτομο. Συνήθως δεν χρησιμοποιείται για άτομα τα οποία δεν έχουν αποφοιτήσει. Η παράμετρος αυτή χρησιμοποιείται συχνότερα από την παράμετρο εκπαίδευση.
Επαγγελματικές πληροφορίες
απασχόληση απασχόληση
Το επάγγελμα/τα επαγγέλματα του προσώπου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ιδιότητες ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία τερματισμού ώστε να δηλωθεί η περίοδος που το πρόσωπο ήταν ενεργό σε κάθε απασχόληση. Αν χρησιμοποιηθεί η παράμετρος χειροκίνητα, να αναγράφεται η περίοδος απασχόλησης σε παρένθεση.
εργοδότης εργοδότης Ο εργοδότης/οι εργοδότες του προσώπου, εάν χρειάζεται.
εκπροσωπείται από αντιπρόσωπος Ο πράκτορας του προσώπου (ιδιώτης ή/και πρακτορείο - χρησιμοποιείται περισσότερο σε καλλιτέχνες). Αν δεν υπάρχει αξιόπιστη πηγή να μην χρησιμοποιείται. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ιδιότητες ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία τερματισμού.
γνωστός για Μια σύντομη περιγραφή του γιατί το άτομο είναι αξιοσημείωτο.
αξιοσημείωτο έργο σημαντικά έργα Ο τίτλος/οι τίτλοι αξιοσημείωτης/αξιοσημείωτων εργασίας/εργασιών (δημοσιεύσεις, συνθέσεις, γλυπτά, ταινίες κτλ) του προσώπου, αν υπάρχουν.
επηρεασμένος από επηρεάστηκε από Τα πρόσωπα, οι ιδέες κτλ από τα οποία έχει επηρεαστεί το πρόσωπο.
βασικός μισθός μισθός Ετήσιος μισθός ή αποζημίωση, ανάλογα με την περίπτωση, όταν τα δεδομένα αυτά είναι δημοσιοποιημένα. Πρέπει να υπάρχει και προσδιοριστής «σημείο στο χρόνο» στα Wikidata (αν χρησιμοποιηθεί η παράμετρος χειροκίνητα να δηλώνεται η χρονιά, π.χ. 2.000.000 Ευρώ (2017) ).
εκτίμηση καθαρής αξίας εκτίμηση καθαρής αξίας Τρέχουσα εκτιμώμενη καθαρή αξία, προσώπου, εάν υπάρχει. Σιγουρευτείτε ότι υποστηρίζεται με παραπομπή από αξιόπιστη πηγή.
παρουσιαστής προγράμματα τηλεόρασης Τα τηλεοπτικά προγράμματα που παρουσιάστηκαν από το πρόσωπο.
περίοδος ακμής περίοδος ακμής Η περίοδος ακμής ενός προσώπου. Εναλλακτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ακόλουθες δύο παράμετροι (περίοδος ακμής από και μέχρι).
περίοδος ακμής (αρχή) περίοδος ακμής από Η έναρξη της περιόδου ακμής ενός προσώπου. Να συμπληρώνεται και η επόμενη παράμετρος (μέχρι).
περίοδος ακμής (λήξη) μέχρι Η ημερομηνία τερματισμού της περιόδους ακμής ενός προσώπου. Να συμπληρώνεται και η προηγούμενη παράμετρος (περίοδος ακμής από).
τίτλος Πολλαπλές χρήσεις:
χρόνος συμφωνίας Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι προσδιοριστές ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία τερματισμού για να δηλωθούν τα έτη τα οποία το άτομο κατείχε τον τίλο.
προκάτοχος Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι ιδιότητες διαδέχθηκε τον και διαδέχθηκε από για να δηλωθούν ο προκάτοχος και ο διάδοχος αντίστοιχα σε κάθε τίτλο.
διάδοχος
Πολιτική τοποθέτηση
πολιτικό κόμμα πολιτικό κόμμα Πολιτικό κόμμα ή κίνημα του οποίου το πρόσωπο ήταν μέλος ή υποστήριζε, εάν χρειάζεται.
αντίπαλοι Σημαντικοί σχετικοί αντίπαλοι (π.χ. για μεγάλα πολιτικά αξιώματα).
πολιτικός οργανισμός Για μέλος σε Διοικητικό Συμβούλιο, εάν χρειάζεται.
πολιτική ιδεολογία πολιτική ιδεολογία Η πολιτική ιδεολογία την οποία πρεσβεύει το πρόσωπο.
οργάνωση Η οργάνωση στην οποία ανήκει το πρόσωπο.
Ποινική κατάσταση
καταδικάστηκε για κατηγορίες εγκλήματος Οι κατηγορίες για τις οποίες έχει καταδικασθεί το πρόσωπο. Μόνο για καταδικασθέντες εγκληματίες. Βεβαιωθείτε ότι υποστηρίζετε αυτές τις παραμέτρους με παραπομπές από αξιόπιστες πηγές. Να χρησιμοποιείται ως προσδιοριστής η ιδιότητα ποινή. Αν πρόκειται για φυλάκιση να χρησιμοποιούνται και οι προσδιοριστές ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία τερματισμού (με τη χρήση των προσδιοριστών αυτών δηλώνεται η ποινική κατάσταση).
ποινή εγκλήματος
ποινική κατάσταση
Οικογένεια
σύζυγος σύζυγος Ο/η σύζυγος/οι σύζυγοι του προσώπου. Nα χρησιμοποιούνται και οι προσδιοριστές ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία τερματισμού.
σύντροφος σύντροφος Ο/η σύντροφος (όχι σύζυγος) του προσώπου. Nα χρησιμοποιούνται και οι προσδιοριστές ημερομηνία έναρξης και ημερομηνία τερματισμού.
τέκνο τέκνα Τα τέκνα του προσώπου. Μπορεί να αναγραφεί ο αριθμός των παιδιών αν είναι επιθυμητό.
- γονείς Οι βιολογικοί γονείς του προσώπου. Χρησιμοποιείται μόνο χειροκίνητα. Αν γνωρίζουμε μόνο τη μητέρα του και/ή μόνο τον πατέρα του, να χρησιμοποιούνται οι παράμετροι μητέρα και πατέρα αντί της παραμέτρου γονείς. Για θετούς γονείς χρησιμοποιήστε την παράμετρο θετός γονέας.
πατέρας πατέρας Ο πατέρας του προσώπου.
μητέρα μητέρα Η μητέρα του προσώπου.
θετός γονέας θετός γονέας Χρησιμοποιείται για τους θετούς γονείς του προσώπου.
αδέλφια αδέλφια Τα αδέλφια του προσώπου. Για τα ετεροθαλή αδέλφια να χρησιμοποιείται ο προσδιοριστής τύπος συγγένειας με τα αντικείμενα: ετεροθαλής αδελφός από πατέρα, ετεροθαλής αδελφή από πατέρα, ετεροθαλής αδελφός από μητέρα, ετεροθαλής αδελφή από μητέρα.
συγγενής συγγενείς Άλλοι συγγενείς εκτός από γονείς, τέκνα και αδέλφια. Να χρησιμοποιείται ο προσδιοριστής τύπος συγγένειας με τα κατάλληλα αντικείμενα π.χ. παππούς, γιαγιά, εγγονός, εγγονή, πρώτος ξάδελφος, θείος κτλ (περισσότερες συγγενικές σχέσεις παρουσιάζονται σε αυτή την αναζήτηση).
οικογένεια οικογένεια Η οικογένεια της οποίας το πρόσωπο είναι μέλος. Για παράδειγμα, ο Πρίγκιπας Χάρι είναι μέλος του Οίκου του Ουίνδσορ και της Βρετανικής Βασιλικής Οικογένειας.
Αξιώματα και βραβεύσεις
αξίωμα αξίωμα Τα αξιώματα του προσώπου. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι προσδιοριστές ημερομηνία έναρξης, ημερομηνία τερματισμού, εκλογική περιφέρεια, του/της.
βραβεία βραβεύσεις Οι αξιοσημείωτες βραβεύσεις του προσώπου. Για κάθε βράβευση να χρησιμοποιείται ο προσδιοριστής σημείο στο χρόνο.
Ιστοσελίδα
επίσημος ιστότοπος ιστοσελίδα Η ιστοσελίδα του προσώπου. Πρέπει να αναγράφεται όλη η διεύθυνση.
Μέσα κοινωνικής δικτύωσης
αναγνωριστικό Facebook facebook Ο επίσημος λογαριασμός facebook του προσώπου. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://www.facebook.com/.
όνομα χρήστη στο Twitter twitter Ο επίσημος λογαριασμός twitter του προσώπου. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://twitter.com/.
όνομα χρήστη στο Instagram instagram Ο επίσημος λογαριασμός instagram του προσώπου. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://www.instagram.com/.
ID καναλιού στο YouTube youtube Ο επίσημος λογαριασμός youtube του προσώπου. Πρέπει να αναγράφεται το κείμενο μετά το κείμενο http://www.youtube.com/channel/.
προφίλ στο LinkedIn linkedin Ο επίσημος λογαριασμός linkedin του προσώπου. Πρέπει να αναγράφεται όλη η διεύθυνση.
Υπογραφή
υπογραφή υπογραφή Υπογραφή του βιογραφούμενου προσώπου. Η εικόνα αυτή βρίσκεται στα Wikimedia Commons.
πλάτος υπογραφής Το πλάτος της εικόνας. Προεπιλογή είναι τα 120px. Μπορεί να αλλάξει χρησιμοποιώντας την παράμετρο αυτή.
- σημειώσεις Κάποια σημείωση σχετικά με το πρόσωπο ή με κάποια δεδομένα του προτύπου.
κατηγορία στα Commons Η κατηγορία που περιλαμβάνει αρχεία σχετικά με το πρόσωπο Wikimedia Commons. Δεν υπάρχει χειρόγραφη παράμετρος στο πρότυπο. Εισάγεται μόνο μέσω wikidata.

Δείτε επίσης

Templatedata

Πλαίσιο πληροφοριών (infobox) γενικά για πρόσωπα. Αντλεί τις πληροφορίες από τα Wikidata - εκτός και αν συμπληρωθούν τα πεδία επί τόπου. Αρχικά αφήστε τα κενά για να δείτε ποιες πληροφορίες υπάρχουν ήδη. Αν είναι δυνατό, είναι προτιμότερο να συμπληρώσετε στοιχεία στα Wikidata αντί αποκλειστικά στο πρότυπο.

Παράμετροι προτύπου[Διαχείριση TemplateData]

Αυτό το πρότυπο προτιμά μορφοποίηση μπλοκ των παραμέτρων.

ΠαράμετροςΠεριγραφήΤύποςΚατάσταση
όνομαόνομα

Το πλήρες όνομα που εμφανίζεται στην κορυφή του πλαισίου

Συμβολοσειράπροαιρετικό
πραγματικό όνομαπραγματικό_όνομα

Στην περίπτωση που το γνωστό όνομα είναι ψευδώνυμο ή προσωνύμιο

Συμβολοσειράπροαιρετικό
ψευδώνυμοψευδώνυμο

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
εικόναεικόνα image

Πορτραίτο του προσώπου

Αρχείοπροτεινόμενο
λεζάνταλεζάντα

H λεζάντα της εικόνας - εμφανίζεται μόνο αν έχει συμπληρωθεί τοπικά η παράμετρος της εικόνας

Συμβολοσειράπροαιρετικό
ημερομηνία γέννησηςημερομηνία γέννησης

χωρίς περιγραφή

Ημερομηνίαπροτεινόμενο
τόπος γέννησηςτόπος γέννησης

χωρίς περιγραφή

Όνομα σελίδαςπροτεινόμενο
ημερομηνία θανάτουημερομηνία θανάτου

χωρίς περιγραφή

Ημερομηνίαπροτεινόμενο
τόπος θανάτουτόπος θανάτου

χωρίς περιγραφή

Όνομα σελίδαςπροτεινόμενο
αιτία θανάτουαιτία θανάτου

χωρίς περιγραφή

Συμβολοσειράπροαιρετικό
εθνότηταεθνότητα ιθαγένεια nationality

η εθνική ομάδα στην οποία ανήκει το πρόσωπο. π.χ. Έλληνες. Να μη συγχέεται με την υπηκοότητα

Παράδειγμα
Καταλανός
Συμβολοσειράπροτεινόμενο
υπηκοότηταυπηκοότητα citizenship

η χώρα της οποίας το πρόσωπο είναι υπήκοος/πολίτης - όχι το εθνικό φύλο

Παράδειγμα
Ισπανία
Συμβολοσειράπροτεινόμενο
ιδιότηταιδιότητα

Οι κύριες ιδιότητες για τις οποίες είναι εγκυκλοπαιδικό το πρόσωπο, π.χ. πολιτικός, ζωγράφος, στρατιωτικός

Συμβολοσειράπροτεινόμενο
βραβεύσειςβραβεύσεις

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
εκπαίδευσηεκπαίδευση

χωρίς περιγραφή

Συμβολοσειράπροαιρετικό
σχολές_φοίτησηςσχολές_φοίτησης

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
οργανισμόςοργανισμός

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
γνωστός γιαγνωστός_για

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
επηρεάστηκε_απόεπηρεάστηκε_από

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
επηρέασεεπηρέασε

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ιστοσελίδαιστοσελίδα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροτεινόμενο
τιμητικό πρόθεματιμητικό πρόθεμα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
τιμητικό επίθηματιμητικό επίθημα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
κατοικίακατοικία

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
θρησκείαθρησκεία

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
σύζυγοισύζυγοι

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
σύντροφοισύντροφοι

σύντροφοι που δεν ήταν νόμιμοι σύζυγοι

Συμβολοσειράπροαιρετικό
συνεργάτηςσυνεργάτης

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
τέκνατέκνα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
μνημείαμνημεία

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
εργοδότηςεργοδότης

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
απασχόλησηαπασχόληση

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
χρονιές_απασχόλησηςχρονιές_απασχόλησης

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
οργάνωσηοργάνωση

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
αντιπρόσωποςαντιπρόσωπος

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
σημαντικά_έργασημαντικά_έργα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
στυλστυλ

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
μισθόςμισθός

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ύψοςύψος

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
βάροςβάρος

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
προγράμματα_τηλεόρασηςπρογράμματα_τηλεόρασης

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
τίτλοςτίτλος

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
χρόνος_συμφωνίαςχρόνος_συμφωνίας

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
προκάτοχοςπροκάτοχος

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
διάδοχοςδιάδοχος

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
πολιτικό_κόμμαπολιτικό_κόμμα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
πολιτικό_κίνημαπολιτικό_κίνημα

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
αντίπαλοιαντίπαλοι

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
πολιτικός_οργανισμόςπολιτικός_οργανισμός

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
αίρεσηαίρεση

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
κατηγορίες_εγκλήματοςκατηγορίες_εγκλήματος

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ποινή_εγκλήματοςποινή_εγκλήματος

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
ποινική_κατάστασηποινική_κατάσταση

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
γονείςγονείς

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
συγγενείςσυγγενείς

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
αδέλφιααδέλφια

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
υπογραφήυπογραφή

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
τρόποι_επικοινωνίαςτρόποι_επικοινωνίας

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
γενικάγενικά

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό
σημειώσειςσημειώσεις

χωρίς περιγραφή

Άγνωστοςπροαιρετικό