Αυτό το λήμμα αφορά την ένταση φωτισμού. Για τη φωτεινή ένταση, δείτε: φωτεινή ένταση.

Ένταση φωτισμού ή επιφωτισμός είναι φυσικό μέγεθος μέτρησης του φωτός που προσπίπτει σε μια επιφάνεια. Ορίζεται ως η φωτεινή ροή που προσπίπτει κάθετα σε μια επιφάνεια διά το εμβαδόν της. Αν η φωτεινή δεν προσπίπτει κάθετα, τότε αυτή αναλύεται σε συνιστώσες, μια κάθετη στην επιφάνεια και μια παράλληλη, ενώ για τον υπολογισμό λαμβάνεται υπόψιν η κάθετη συνιστώσα. Μονάδα μέτρησης της έντασης φωτισμού είναι το lux = 1 lm/m2.

Η ένταση φωτισμού χαρακτηρίζει το αποτέλεσμα του φωτισμού σε μια επιφάνεια. Η φωτεινή ένταση χαρακτηρίζει το σώμα που φωτίζει, ενώ η ένταση φωτισμού το σώμα που φωτίζεται. Η ένταση φωτισμού εξαρτάται από την απόσταση από το φωτιστικό σύμφωνα με τον φωτομετρικό νόμο.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι

Επεξεργασία
  •   Πολυμέσα σχετικά με το θέμα Illuminance στο Wikimedia Commons