Φωτεινή ροή είναι το φυσικό μέγεθος μέτρησης του φωτός που βγαίνει από ένα φωτιστικό. Κάθε φωτιστικό στέλνει γύρω του ενέργεια υπό μορφή φωτός.

Γενικά, ένα φωτιστικό στέλνει γύρω του ενέργεια σε διάφορες μορφές εκτός από μορφή φωτός, όπως σε μορφή ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας. Η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία είναι ή δεν είναι αντιληπτή από τον άνθρωπο με τα μάτια με διαφορετική ευαισθησία, η οποία εξαρτάται από τη συχνότητα. Συνήθως, ένα φωτιστικό στέλνει γύρω του ακτινοβολία σε πολλές συχνότητες, άλλες περισσότερο άλλες λιγότερο και άλλες καθόλου αντιληπτές από το ανθρώπινο μάτι. Η φωτεινή ροή μετρά μόνο την ισχύ που γίνεται αντιληπτή από το ανθρώπινο μάτι.

Μονάδα μέτρησης είναι στο lumen, συντομογραφικά lm, στο διεθνές σύστημα μονάδων. Αν ένα φωτιστικό εκπέμπει αντιληπτή ακτινοβολία ισχύος 1W, τότε η φωτεινή του ροή είναι 683 lm. Γενικά, αν P(f) η συνάρτηση της εκπεμπόμενης ισχύος συναρτήσει της συχνότητας, τότε η φωτεινή ροή ισούται με:

όπου V(f) είναι η συνάρτηση ευαισθησίας του ανθρώπινου ματιού συναρτήσει της συχνότητας.

Η φωτεινή ροή χαρακτηρίζει πόσο φως βγάζει ένα φωτιστικό.