Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Έποχος αναφέρονται τα ακόλουθα δύο διαφορετικά πρόσωπα:


  1. Γιος του Λυκούργου και της Κλεοφύλης ή Ευρυνόμης ή Αντινόης, αδελφός του Αμφιδάμαντα, του Αγκαίου και του Ιάσου. Ο Παυσανίας αναφέρει (Η΄ 45, 5) ο Έποχος παριστανόταν στο αέτωμα του ναού της Ελέας Αθηνάς, στην Τεγέα.
  2. Αδελφός της Οινόης, για τον οποίο αναφέρεται επίσης από τον Παυσανία (Α΄ 33, 8) ότι παριστανόταν στο βάθρο του αγάλματος της θεάς Νέμεσης στον ναό της στον Ραμνούντα της Αττικής.


Πηγές Επεξεργασία

  • Νέα Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια (Χάρη Πάτση), τόμος 12 (1972), σελ. 615.