Αγκαίος

πρόσωπα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας

Με το όνομα Αγκαίος ήταν γνωστοί τρεις Αργοναύτες:


  1. Ο Αγκαίος της Αρκαδίας, ήταν από την Τεγέα, γιος του βασιλιά των Αρκάδων Λυκούργου, εγγονός του Άλεου και αδελφός του Επόχου, του Ιάσου, και του Αμφιδάμαντα. Πήρε μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία μαζί με τον αδελφό του Αμφιδάμαντα και στο κυνήγι του Καλυδώνιου κάπρου.[1]
  2. Γιος του Ποσειδώνα και της Αστυπάλαιας, που πήρε μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία. Ήταν βασιλιάς των Λέλεγων της Σάμου και γυναίκα του ήταν η Σαμία, κόρη του Μαιάνδρου.
  3. Ήρωας από την Πλευρώνα, αστρονόμος και αστρολόγος. Αναφέρεται ότι πήρε και αυτός μέρος στην Αργοναυτική εκστρατεία. Ο γιος του ο Αγαπήνωρ ήταν στρατηγός των Αρκάδων και έλαβε μέρος στο πόλεμο κατά της Τροίας[2]. Όταν έφτασε περιπλανώμενος στην Κύπρο έκτισε την πόλη Πάφο και ίδρυσε σε αυτόν το ναό της Αφροδίτης.[3]


Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Pausanias Perieg., Graeciae descriptio Book 8, chapter 4, section 10, line 1[10] μετὰ δὲ Ἄλιον τελευτήσαντα Λυκοῦργος ὁ Ἀλέου τὴν βασιλείαν πρεσβεῖα ἔσχε: παρέσχετο δὲ ἐς μνήμην Ἀρηίθοον ἄνδρα πολεμικὸν δόλῳ καὶ οὐ σὺν τῷ δικαίῳ κτείνας. γενομένων δὲ αὐτῷ παίδων Ἀγκαίου τε καὶ Ἐπόχου, τὸν μὲν νοσήσαντα ἐπιλαμβάνει τὸ χρεών, Ἀγκαῖος δὲ Ἰάσονί τε τοῦ πλοῦ μετέσχεν ἐς Κόλχους καὶ ὕστερον ὁμοῦ Μελεάγρῳ τὸ ἐν Καλυδῶνι κατεργαζόμενος θηρίον ἀπέθανεν ὑπὸ τοῦ ὑός. Παυσανία Αρκαδικά
  2. Homerus Epic., Ilias Book 2, line 609 [..]τῶν ἦρχ' Ἀγκαίοιο πάϊς κρείων Ἀγαπήνωρ ἑξήκοντα νεῶν· πολέες δ' ἐν νηῒ ἑκάστῃ Ἀρκάδες ἄνδρες ἔβαινον ἐπιστάμενοι πολεμίζειν. [..]
  3. Απολλ. Α, 8, 2