Έπταθλο

αγώνισμα του στίβου

Το έπταθλο είναι ένα από τα δύο σύνθετα αγωνίσματα του στίβου. Υπάρχουν δύο είδη επτάθλου, το ανδρικό, που διεξάγεται σε κλειστό στίβο, και το γυναικείο, που διεξάγεται σε ανοικτό στίβο. Το γυναικείο έπταθλο είναι ολυμπιακό αγώνισμα από το 1984, ενώ το αντίστοιχο σύνθετο αγώνισμα για τους άνδρες είναι το δέκαθλο. Συγκεκριμένα, στο γυναικείο έπταθλο οι αθλήτριες διαγωνίζονται στα εξής αγωνίσματα:

  1. 100 μ. μετ' εμποδίων
  2. Άλμα εις ύψος
  3. Σφαιροβολία
  4. 200 μέτρα
  5. Άλμα εις μήκος
  6. Ακοντισμός
  7. 800 μέτρα