Στην ελληνική μυθολογία με το όνομα Ίσανδρος είναι γνωστός ένας από τους γιους του ήρωα Βελλεροφόντη και της Φιλονόης ή Αντικλείας. Ο Ίσανδρος ήταν αδελφός του Ιππολόχου και της Λαοδαμείας, και τον σκότωσε ο θεός `Αρης σε κάποια μάχη κατά των Σολύμων, ληστρικού λαού, στα ανατολικά σύνορα του βασιλείου της Λυκίας. Ο Ίσανδρος αναφέρεται στην Ιλιάδα (ραψωδία Ζ, στίχοι 197 και 203).

Ίσανδρος
Πληροφορίες ασχολίας
Οικογένεια
ΓονείςΒελλεροφόντης και Φιλονόη
ΑδέλφιαΙππόλοχος
Λαοδάμεια


  • Κρουσίου: Λεξικόν Ομηρικόν, διασκευή από την έκτη γερμανική έκδ. υπό Ι. Πανταζίδου, έκδοση «Βιβλιεκδοτικά καταστήματα Αναστασίου Δ. Φέξη», Αθήνα 1901, σελ. 428