Η Οροσειρά του Ορβήλου είναι οροσειρά της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στη Χερσόνησο του Αίμου και συγκεκριμένα στην περιοχή της Μακεδονίας. Είναι η όγδοη σε ύψος Οροσειρά της Ευρώπης με μέγιστο υψόμετρο 2.914 μέτρα εντός Βουλγαρικού εδάφους.

Όρβηλος (οροσειρά)
ΧώρεςΒουλγαρία, Ελλάδα και Βόρεια Μακεδονία

Ως Οροσειρά του Ορβήλου ορίζονται δύο ορεινά συγκροτήματα που περιβάλλουν την κοιλάδα του Στρυμόνα. Αποτελείται από δύο κλάδους που εκτείνονται γενικά από βορρά προς νότο:

Ανάμεσα στο Δυτικό και τον Ανατολικό Όρβηλο βρίσκεται η κοιλάδα του Στρυμόνα που ονομάζονταν από την αρχαιότητα Παρορβηλία.