Όρος (μαθηματικά)

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Γενικά στα Μαθηματικά η λέξη όρος απαντάται με τις ακόλουθες συνηθέστερες σημασίες:

  1. Στην αριθμητική: ο αριθμητής και ο παρονομαστής αποτελούν τους όρους ενός κλάσματος, λεγόμενοι όροι του κλάσματος.
  2. Οι αριθμοί που συνιστούν αριθμητική ή γεωμετρική πρόοδο, καλούνται αντίστοιχα αριθμητικοί ή γεωμετρικοί όροι της προόδου.
  3. Στις διάφορες αλγεβρικές παραστάσεις οι αριθμοί που συνιστούν αυτές (προστιθέμενοι ή αφαιρούμενοι) λέγονται όροι αυτών.
  4. Τέλος στις αναλογίες οι αριθμοί που συνιστούν αυτές καλούνται όροι της αναλογίας.


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.