Αριθμητική πρόοδος είναι η ακολουθία , στην οποία για οποιοσδήποτε δύο διαδοχικούς όρους της , ισχύει ότι , για μία σταθερή ποσότητα .[1]:125[2]:86-87[3]:423-424 Η ποσότητα ονομάζεται διαφορά της αριθμητικής προόδου. Αντίστροφα, αποδεικνύεται ότι, αν η διαφορά δύο οποιωνδήποτε διαδοχικών όρων μιας ακολουθίας είναι σταθερός αριθμός, δηλαδή ανεξάρτητος από το , τότε αυτή η ακολουθία είναι αριθμητική πρόοδος. Έτσι η αριθμητική πρόοδος, όπως πολλές ακολουθίες, έχει δύο ισοδύναμους ορισμούς:

 • Γενικός τύπος: , όπου ορίζεται ο -οστός όρος συναρτήσει του πρώτου όρου και της διαφοράς.
 • Αναδρομικός τύπος: για , όπου ορίζεται ο -οστός όρος συναρτήσει του προηγούμενου όρου και της διαφοράς.

Για παράδειγμα, για και , οι όροι της αριθμητικής προόδου είναι

και για και

Η αριθμητική πρόοδος ικανοποιεί την γραμμική αναδρομική σχέση πρώτου βαθμού με σταθερούς συντελεστές και σταθερή οδηγό συνάρτηση.[4]:6[5]:113-116

Παραδείγματα Επεξεργασία

 
Παραδείγματα αριθμητικών προόδων με διαφορά  ,   και  .
 • Αν   και   τότε η αριθμητική πρόοδος είναι το σύνολο των φυσικών αριθμών:  .
 • Αν   και   τότε η αριθμητική πρόοδος είναι το σύνολο των άρτιων φυσικών αριθμών:  . Αντίστοιχα, για   και  , είναι το σύνολο των αρνητικών άρτιων αριθμών:  .
 • Αν   και   τότε η αριθμητική πρόοδος είναι το σύνολο των περιττών φυσικών αριθμών:  . Αντίστοιχα, για   και  , είναι το σύνολο των αρνητικών περιττών αριθμών:  .

Σχέση με άλλες ακολουθίες Επεξεργασία

 • Η αρμονική πρόοδος μπορεί να οριστεί ως κάθε ακολουθία αριθμών   με   ώστε η ακολουθία:  , αποτελεί μία αριθμητική πρόοδο.
 • Αν   είναι μία γεωμετρική πρόοδος με   και λόγο  , τότε η ακολουθία   είναι αριθμητική πρόοδος με διαφορά  , καθώς  .

Ισοδυναμία ορισμών Επεξεργασία

Γενικός σε αναδρομικό τύπο Επεξεργασία

Ξεκινώντας από τον γενικό τύπο έχουμε ότι  , και επομένως οδηγούμαστε στον αναδρομικό.

Αναδρομικός σε γενικό τύπο Επεξεργασία

Για να αποδείξουμε τον γενικό τύπο από τον αναδρομικό, θα χρησιμοποιήσουμε την μέθοδο της μαθηματικής επαγωγής για όλους τους φυσικούς αριθμούς  .[3]: 424 

Βασική Περίπτωση: Για  , έχουμε ότι  .

Επαγωγική Περίπτωση: Αν ισχύει για  , δηλαδή  , θα δείξουμε ότι ισχύει και για  . Από τον αναδρομικό τύπο,

 

Επομένως ισχύει και για   και έτσι για όλους τους φυσικούς αριθμούς  .

Ιδιότητες της προόδου Επεξεργασία

 
Τρία παραδείγματα αριθμητικών προόδων και τα σημεία πάνω στα οποία ανήκουν. Η κλίση της ευθείας είναι  .

Μονοτονία Επεξεργασία

Καθώς  , προκύπτει άμεσα ότι:

 • Αν  , η αριθμητική πρόοδος είναι γνησίως αύξουσα.
 • Αν  , η αριθμητική πρόοδος είναι γνησίως φθίνουσα.
 • Αν  , η αριθμητική πρόοδος είναι σταθερή.

Γραφική παράσταση Επεξεργασία

Η γραφική παράσταση της αριθμητικής προόδου είναι ισαπέχοντα διαδοχικά σημεία μιας ευθείας με κλίση ίση με  .

Άθροισμα πρώτων όρων Επεξεργασία

Το άθροισμα των   πρώτων όρων της αριθμητικής προόδου   (με πρώτο όρο τον  ) ισούται με[1]: 127 [2]: 87 [3]: 425 

 

Σύμφωνα με κάποιες πηγές,[6] ο τύπος είχε υπολογιστεί από τον Γκάους σε ηλικία μόλις έντεκα χρονών, όντας ο μοναδικός μαθητής στην τάξη του που υπολόγισε σωστά το άθροισμα   και αποδεικνύοντας ότι το αποτέλεσμα ήταν σωστό ξεπερνώντας ακόμη και τον δάσκαλό του. Ο συμβατικός τρόπος (διαδοχική πρόσθεση των αριθμών) περιλάμβανε πάρα πολλές πράξεις και ήταν σχεδόν βέβαιο ότι θα γινόταν λάθος.

Μέσος όρος Επεξεργασία

Ο αριθμητικός μέσος όρος δύο αριθμών   και   είναι ο  , αν και μόνο αν οι όροι  ,  ,   είναι διαδοχικοί όροι αριθμητικής προόδου.[1]: 126 [2]: 88 

Υπολογισμός Επεξεργασία

Ο παρακάτω κώδικας στην γλώσσα προγραμματισμού C++ χρησιμοποιεί τον αναδρομικό τύπο ώστε να τυπώσει τους πρώτους πέντε όρους της ακολουθίας

#include <iostream>

int main() {
  double a_1 = 4.0;
  double omega = 1.5;
  
  double a_n = a_1;
  for (int n = 1; n <= 5; ++n) {
   std::cout << "a_" << n << " = " << a_n << ", ";
   a_n = a_n + omega; // Υπολογισμός καινούργιου όρου.
  }
  return 0;
}
/* Τυπώνει: a_1 = 4, a_2 = 5.5, a_3 = 7, a_4 = 8.5, a_5 = 10, */

Ο παρακάτω κώδικας χρησιμοποιεί τον γενικό τύπο ώστε να υπολογίσει έναν όρο της ακολουθίας. Χρησιμοποιεί σταθερό αριθμό πράξεων.

double arithmetic_nth(double a1, double omega, int n) {
  return a1 + (n - 1) * omega;
}

Ο αναδρομικός τύπος είναι πιο αργός καθώς χρειάζεται γραμμικό αριθμό πράξεων, δηλαδή   πράξεις.

double arithmetic_nth_recursive(double a1, double omega, int n) {
  if (n == 1) return a1;
  return omega + arithmetic_nth_recursive(a1, omega, n-1);
}

Περαιτέρω ανάγνωση Επεξεργασία

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία

Ελληνικά άρθρα Επεξεργασία

Ξενόγλωσσα άρθρα Επεξεργασία

Δείτε επίσης Επεξεργασία

Παραπομπές Επεξεργασία

 1. 1,0 1,1 1,2 Κατσαργύρης, Βασίλειος· Παπασταυρίδης, Σταύρος· Πολύζος, Γεώργιος· Σβέρκος, Ανδρέας (1998). Άλγεβρα και στοιχεία πιθανοτήτων. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων. 
 2. 2,0 2,1 2,2 Μπαλλής, Στ. Αλγεβρα μετα στοιχειων αναλυτικης γεωμετριας και αναλυσεως. Θεσσαλονικη: Βερβεριδης Πολυχρονιδης. 
 3. 3,0 3,1 3,2 Ζουρνάς, Ι. Άλγεβρα Τόμος ΙΙ. Θεσσαλονικη: Εκδόσεις Σύγχρονου Βιβλιοπωλείου. 
 4. Φωτάκης, Δημήτρης (2011). «(Γραμμικές) αναδρομικές σχέσεις» (PDF). Σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2022. 
 5. Μαντας, Ι. (1971). Μαθηματικά 2: Ακολουθίες και Σειρές. Αθήνα: Χρ. Ζησουλης. 
 6. Hayes, Brian. «Gauss's Day of Reckoning». American Scientist. Ανακτήθηκε στις 10 Αυγούστου 2022.