Αίρεση (αποσαφήνιση)

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Η εννοιολογική σημασία της λέξης αίρεση μπορεί να αναφέρεται:

  • Αίρεση με την έννοια της κατάκτησης και κατάληψης και εφόσον ετυμολογείται από τη μέση φωνή (αιρούμαι= εκλέγω) την προτίμηση, το δικαίωμα της εκλογής.
  • Αίρεση (νομικός όρος) ως περιορισμός που ισχύει στη δήλωση της βούλησης όταν τα αποτελέσματα της δικαιοπραξίας εξαρτώνται από κάποιο γεγονός μελλοντικό και αβέβαιο (Ελληνικός Α.Κ. 201 - 290).


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.