Με το όνομα Αγία Δωρεά (λατινικά: "Festum Sanctissimi Corporis Christi") φέρεται μεγάλη εορτή της Καθολικής Εκκλησίας προς τιμή και προσκύνηση του σώματος του Ιησού Χριστού και την έξαρση της μετουσίωσης του άρτου και οίνου σε σώμα και αίμα Κυρίου κατά τη τέλεση του Μυστηρίου της Θείας Ευχαριστίας.
Η εορτή αυτή της Αγίας Δωρεάς γιορτάζονταν από το α΄ ήμισυ του 13ου αιώνα μόνο στη περιοχή της Λιέγης. Καθιερώθηκε όμως και επιβλήθηκε να εορτάζεται σε όλη την έκταση της Καθολικής Εκκλησίας από τον Πάπα Ουρβανό Δ΄ το 1264.

Αγία Δωρεά στη Βραζιλία.

Μετά την Θρησκευτική μεταρρύθμιση , η διδασκαλία της οποίας αρνείται την μετουσίωση (“transubstantiation”), η εορτή της Αγίας Δωρεάς εξαίρεται και μεγαλύνεται από την Καθολική Εκκλησία ακόμη περισσότερο, η δε αγάπη των Καθολικών προς αυτή αυξάνεται και η εκάστοτε τελετή γίνεται μεγαλοπρεπέστερη, προκειμένου μ΄ αυτόν τον τρόπο να εξαρθεί η παπική δύναμη, φανατική πολέμια της κακοδοξίας των Διαμαρτυρομένων ως προς το Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας. Κατά την εορτή της Αγίας Δωρεάς που τελείται την δεύτερη Πέμπτη μετά την Πεντηκοστή, εκτίθεται κατά την λειτουργία ο «θείος άρτος» προκειμένου να τον προσκυνήσουν οι πιστοί και με μεγαλοπρεπή πομπή στην οποία προηγούνται νεαρές και ακολουθούν νέοι στρατιώτες (αγήματα) τον λιτανεύουν στους πέριξ του Ναού δρόμους της πόλης όπου και αναπέμπονται ύμνοι προς τον Κύριο.

Σημειώνεται ότι γενικά στην Ευρώπη όπου στις ίδιες πόλεις οι κάτοικοι είναι διαιρεμένοι θρησκευτικά οι πολιτικές Αρχές γνωρίζοντας ότι η μεγαλοπρεπής αυτή παρέλαση – λιτανεία δεν στερείται προπαγανδιστικών σκοπών, αποτρέπουν την λιτανεία της Αγίας Δωρεάς ακριβώς προς αποφυγή ρήξης μεταξύ των φανατικών οπαδών αυτών.