Αγγλοϊσραηλίτικη θεωρία

Με τον όρο Αγγλοϊσραηλίτικη θεωρία αναφέρεται η θεωρία εκείνη κατά την οποία οι Άγγλοι φέρονται ως δήθεν απόγονοι των Εβραίων εκείνων που είχαν αιχμαλωτισθεί από τους Ασσυροβαβυλώνιους το 721 π.Χ. και που με την πάροδο του χρόνου αναμίχθηκαν με τους Σάκκες και τους Σκύθες και ήλθαν και εγκαταστάθηκαν μόνιμα στη Βόρεια Ευρώπη, θεωρούμενοι έτσι ως πρόγονοι των Σαξόνων της Αγγλίας. Καμία όμως ιστορική απόδειξη δεν στηρίζει μια τέτοια θεωρία.

Η ανάπτυξη αυτής της θεωρίας οφείλεται αποκλειστικά στους λεγόμενους Πουριτανούς Άγγλους, από τον 16o αιώνα, στην οποία και τους ώθησε ο εξαιρετικός τους ζήλος στη προσήλωση των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Νεότερο Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό Ηλίου, τομ. 1ος