Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος (1922)

Το πρώτο αγροτικό πολιτικό κόμμα που ιδρύθηκε στην Ελλάδα ήταν το Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος, που ίδρυσε ο Σπύρος Χασιώτης το 1922. Η ίδρυση αυτού του κόμματος είχε μεγάλη σημασία την εποχή εκείνη αφού μέσω αυτού το αναπτυσσόμενο τότε αγροτικό κίνημα στην Ελλάδα έπαιρνε καθαρά πολιτική μορφή.

Κατά τις βουλευτικές εκλογές του 1923 το Αγροτικόν Κόμμα Ελλάδος κέρδισε 4 βουλευτικές έδρες στη Βουλή των Ελλήνων. Όμως οι μεταξύ των στελεχών του κόμματος συνεχείς έριδες έφεραν ως αποτέλεσμα αρχικά τη διάσπασή του με τελική κατάληξη τη διάλυσή του.

Το 1930 με την ίδια ονομασία φέρεται νέο κόμμα ιδρυτής του οποίου ήταν ο Ι. Σοφιανόπουλος.

Πηγές Επεξεργασία

  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Λαρούς Μπριτάννικα" τομ.2ος, σελ.149.

Βιβλιογραφία Επεξεργασία

  • Βλάσης Βλασίδης, «Το Αγροτικό Κόμμα Ελλάδος-Πολιτικές και ιδεολογικές αναζητήσεις στον Μεσοπόλεμο», Ελληνική Ιστορική Εταιρεία, ΙΑ' Πανελλήνιο Ιστορικό Συνέδριο-Πρακτικά, Αθήνα, 1991, σελ.181-198