Ο Αθήναιος ο Κυζικηνός ήταν αρχαίος Έλληνας μαθηματικός και γεωμέτρης, που άκμασε τον 4ο αιώνα π.Χ..

Αθήναιος ο Κυζικηνός
Επιστημονική σταδιοδρομία
Ιδιότηταμαθηματικός

Καταγόταν από την Κύζικο, εξ ού και το προσωνύμιό του. Ερχόμενος στην αρχαία Αθήνα υπήρξε μαθητής του Πλάτωνα. Τον Αθήναιο τον Κυζικηνό αναφέρει ο Πρόκλος στο έργο του "Σχόλια εις Ευκλείδην", χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα "κατά την γεωμετρίαν δεινός εγένετο". Δεν διασώθηκε το έργο του αλλά ούτε και ο τίτλος του που από τα συμφραζόμενα πρέπει να ασχολήθηκε με γεωμετρικές έρευνες. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα διαλεγόταν στην Ακαδημία με τους Πλάτωνα, Μέναιχμο και Δεινόστρατο.

ΠηγέςΕπεξεργασία

  • Πρόκλος: "Σχόλια εις Ευκλείδην"
  • Natorp: "Paulys Real - Encyclopadie" τομ. 2ος Εκδ. Metzler - Stuttgart 1896, σελ.2025
  • Ε. Σταμάτης: "Ιστορία των Ελληνικών Μαθηματικών" (β΄ έκδοση) Αθήνα 1980
  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.3ος, σελ.465.
  • Κ. Γεωργακόπουλος: "Αρχαίοι Έλληνες Θετικοί Επιστήμονες" Εκδ. Γεωργιάδης Αθήναι 1995, σελ.32 - ISBN 960-316-058-X