Αθήναιος ο Κυζικηνός

αρχαίος Έλληνας μαθηματικός και γεωμέτρης

Ο Αθήναιος ο Κυζικηνός ήταν αρχαίος Έλληνας μαθηματικός και γεωμέτρης, που άκμασε τον 4ο αιώνα π.Χ..

Καταγόταν από την Κύζικο, εξ ού και το προσωνύμιό του. Ερχόμενος στην αρχαία Αθήνα υπήρξε μαθητής του Πλάτωνα. Τον Αθήναιο τον Κυζικηνό αναφέρει ο Πρόκλος στο έργο του "Σχόλια εις Ευκλείδην", χαρακτηρίζοντάς τον μάλιστα "κατά την γεωμετρίαν δεινός εγένετο". Δεν διασώθηκε το έργο του αλλά ούτε και ο τίτλος του που από τα συμφραζόμενα πρέπει να ασχολήθηκε με γεωμετρικές έρευνες. Κατά την παραμονή του στην Αθήνα διαλεγόταν στην Ακαδημία με τους Πλάτωνα, Μέναιχμο και Δεινόστρατο.

  • Πρόκλος: "Σχόλια εις Ευκλείδην"
  • Natorp: "Paulys Real - Encyclopadie" τομ. 2ος Εκδ. Metzler - Stuttgart 1896, σελ.2025
  • Ε. Σταμάτης: "Ιστορία των Ελληνικών Μαθηματικών" (β΄ έκδοση) Αθήνα 1980
  • "Εγκυκλοπαίδεια Πάπυρος Larousse Britannica" τομ.3ος, σελ.465.
  • Κ. Γεωργακόπουλος: "Αρχαίοι Έλληνες Θετικοί Επιστήμονες" Εκδ. Γεωργιάδης Αθήναι 1995, σελ.32 - ISBN 960-316-058-X