Αιθυλομάδα

Στη χημεία, μια αιθυλομάδα είναι ένας υποκαταστάτης αλκυλίου που παράγεται από το αιθάνιο.
Για άλλες χρήσεις του "αιθυλίου", δείτε Αιθύλιο (αποσαφήνιση).

Στη χημεία, μια αιθυλομάδα είναι ένας υποκαταστάτης αλκυλίου που παράγεται από το αιθάνιο (C2H6). Έχει χημικό τύποC2H5 και συντομεύεται πολύ συχνά στα αγγλικά ως Et. Το αιθύλιο χρησιμοποιείται στην ονοματολογία οργανικών ενώσεων ως ένα κορεσμένο τμήμα δύο ανθράκων σε ένα μόριο, ενώ το πρόθεμα "αιθ-" χρησιμοποιείται για να δείξει την παρουσία δύο ατόμων άνθρακα στο μόριο.

Αιθυλομάδα (τονισμένη με γαλάζιο) ως μέρος ενός μορίου, ως ρίζα του αιθυλίου και στις ενώσεις αιθανόλη, βρωμοαιθάνιο, αιθανικός αιθυλεστέρας και αιθυλομεθυλαιθέρας.

ΑιθυλίωσηΕπεξεργασία

Αιθυλίωση είναι ο σχηματισμός μιας ένωσης με εισαγωγή μιας αιθυλομάδας. Το πιο πλατιά πρακτικό παράδειγμα αυτής της αντίδρασης είναι η αιθυλίωση του βενζολίου. Το μέσο αιθυλίωσης είναι το αιθένιο.

 

Παράχθηκαν περίπου 24,7 εκατομμύρια τόνοι το 1999.[1] Το αιθυλοβενζόλιο είναι η πρόδρομη ένωση για το στυρένιο, την πρόδρομη ένωση για το πολυστυρένιο.

ΕτυμολογίαΕπεξεργασία

Το όνομα της ομάδας παράγεται από τον αιθέρα, τον πρώτο γεννημένο στοιχειακό θεό του αέρα και το "ύλη", που αναφέρεται στο "υλικό".

Δείτε επίσηςΕπεξεργασία

ΠαραπομπέςΕπεξεργασία

  1. Vincent A. Welch, Kevin J. Fallon, Heinz-Peter Gelbke “Ethylbenzene” Ullmann’s Encyclopedia of Industrial Chemistry, Wiley-VCH, Weinheim, 2005. doi:10.1002/14356007.a10_035.pub2