Αίμη

ένωση που αποτελείται από άτομα δισθενούς σιδήρου ενωμένα με την πρωτοπορφθρίνη ΙΧ
(Ανακατεύθυνση από Αιμίνη)

Η αίμη (haem ή heme) είναι δακτυλιοειδής χημική ένωση που περιέχει ένα ιόν σιδήρου δεσμευμένο στο κέντρο ενός ετεροκυκλικού πορφυρινικού δακτυλίου. Η αίμη συμμετέχει συχνά ως προσθετική ομάδα σε πρωτεΐνες, όπως για παράδειγμα στην αιμοσφαιρίνη και την μυοσφαιρίνη, δίνοντας τόσο στο αίμα όσο και στους μυς το χαρακτηριστικό κόκκινο χρώμα.

Συντακτικός τύπος της αίμης


Ίχνη αίμης, καθώς και χλωροφύλλης εντοπίσθηκαν σε πετρελαϊκά κοιτάσματα και οδήγησαν τους γεωλόγους στο βάσιμο συμπέρασμα για την βιολογική προέλευση του πετρελαίου.

Πηγές Επεξεργασία

  • Νεώτερον Εγκυκλοπαιδικόν Λεξικόν Ηλίου τ.1ος σ.835
  • Λεξικό Βιολογίας Collins