Οι Ακτινοπτερύγιοι ιχθύες αποτελούν ομοταξία των οστεϊχθυών. Οι ακτινοπτερύγιοι πήραν το όνομά τους επειδή φέρουν λεπιδοτρίχια ή «ακτίνες πτερυγίων», με τα πτερύγιά τους να αποτελούνται από μεμβράνες δέρματος το οποίο υποστηρίζουν οστέινες ή κερατοειδής άκανθες (ακτίνες), σε αντίθεση με τα σαρκώδη, λοβωτά πτερύγια τα οποία χαρακτηρίζουν τους σαρκοπτερύγιους ιχθύες, οι οποίοι όμως διαθέτουν και αυτοί λεπιδοτρίχια. Τα πτερύγια των ακτινοπτερύγιων συνδέονται απευθείας με τα εγγύς ή κοιλιακά σκελετικά στοιχεία.

Ακτινοπτερύγιοι
Sparus aurata
Συστηματική ταξινόμηση
Βασίλειο: Ζώα (Animalia)
Συνομοταξία: Χορδωτά (Chordate)
Ομοταξία: Ακτινοπτερύγιοι (Actinopterygii)

Αριθμητικά, οι ακτινοπτερυγίοι είναι η κυρίαρχη τάξη σπονδυλωτών, αποτελώντας σχεδόν το 99% των πάνω από 30.000 ειδών ψαριών. Είναι παρόντα σε αλμυρά και γλυκά νερά, και σε θαλάσσια περιβάλλοντα από τις αβύσσους μέχρι τα ψηλότερα ορεινά ρέματα. Τα υπάρχοντα είδη ποικίλουν σε μέγεθος από τον παιδοκυπρίνο, με μήκος 8 χιλιοστά, μέχρι το ωκεάνιο φεγγαρόψαρο με βάρος 2.300 κιλά.

Οι ακτινοπτερυγίοι χωρίζονται σε δύο υπομοταξίας, τους Χονδρόστεους και τους Νεοπτερύγιους. Οι Νεοπτερύγιοι με τη σειρά τους χωρίζονται στους Ολόστεους και τους Τελεόστεους.

Δείτε επίσης Επεξεργασία