Οι Τελεόστεοι ιχθύες αποτελούν ταξινομική ομάδα των ψαριών. Είναι μία από τις τρεις υπερτάξεις της υφομοταξίας των Ακτινοπτερυγίων. Περιλαμβάνει 26.000 από τα περίπου 28.000 είδη ιχθύων μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται τα γνωστότερα είδη ψαριών.
Οι Τελεόστεοι ανήκουν στη μεγάλη ομοταξία των Οστεϊχθύων στην οποία και υπάγονται οι Ακτινοπτερύγιοι.

Alburnoides fasciatus

Πηγές Επεξεργασία

  • Ιχθυολογία, Λεονάρδος Ιωάννης, 2004.