Ακυρωτικό δικαστήριο

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Κατά την κοινή νομική έκφραση ακυρωτικό δικαστήριο ονομάζεται το δικαστήριο του Αρείου Πάγου που είναι και το ανώτατο όλων των ελληνικών δικαστηρίων. Ο Άρειος Πάγος δεν αποτελεί τρίτο βαθμό δικαιοδοσίας, αφού δεν δικαιοδοτεί, αλλά απλά μηδενίζει αποφάσεις υποδεέστερων δικαστηρίων όταν αυτές αντιστρατεύονται προς την κείμενη νομοθεσία. Δεν υπεισέρχεται δηλαδή στον επανέλεγχο των πραγματικών γεγονότων, αλλά ελέγχει την επί της ουσίας ορθή εφαρμογή και ερμηνεία των κανόνων δικαίου επί των αποδεχομένων αυτών γεγονότων.

Ομοίως με την αυτή παραπάνω έννοια ακυρωτικό δικαστήριο χαρακτηρίζεται και το Συμβούλιο της Επικρατείας κατά ορισμένες αρμοδιότητες και δικαιοδοσίες του.