Ο Αλέξανδρος Αμιρούτζης ή Σκεντέρμπεης (15ος-16ος αι.) ήταν ανώτερος Οθωμανός αξιωματούχος, γιος του σημαντικού Τραπεζούντιου λογίου και πολιτικού Γεωργίου Αμιρούτζη.

Μετά την άλωση της Τραπεζούντας από τον Μωάμεθ Β΄ το 1461, ο Αλέξανδρος βρέθηκε, μαζί με τα υπόλοιπα μέλη της οικογενείας του και πολλούς άλλους, αιχμάλωτος στην Κωνσταντινούπολη, από όπου μεταφέρθηκε στην Αδριανούπολη. Από εκεί τον απέσπασε ο Μωάμεθ μαζί με τον αδελφό του Βασίλειο και τον εγκατέστησε στα ανάκτορά του στην Κωνσταντινούπολη, όπου ο Αλέξανδρος εξισλαμίσθηκε και έλαβε το όνομα «Σκεντέρμπεης», από το οποίο και μόνο συμπεραίνεται βασίμως ότι το προηγούμενο όνομά του ήταν Αλέξανδρος.

Ο Σκεντέρμπεης έγινε μέλος της αυλής του Σουλτάνου, ο οποίος τον τίμησε με ανώτερα πολιτικά αξιώματα, ανάμεσα στα οποία ήταν και το αντίστοιχο του Υπουργού Οικονομικών[1], γεγονός υποδηλωτικό της μεγάλης εμπιστοσύνης του Σουλτάνου προς το πρόσωπό του. Ως αρνησίθρησκος, ο Αλέξανδρος-Σκεντέρμπεης πολέμησε τον Χριστιανισμό και την Ορθόδοξη Εκκλησία. Ειδικότερα, ήλθε σε αντίθεση και προστριβές με τον Οικουμενικό Πατριάρχη Νήφωνα, και συνέτεινε, σε συνεργασία με τον πατέρα του και τον αδελφό του, στην καθαίρεσή του.


Παραπομπές Επεξεργασία

  1. Το λήμμα «Αμιρούτζης, Αλέξανδρος ;» στο Παγκόσμιο Βιογραφικό Λεξικό της Εκδοτικής Αθηνών, τόμος 1

Πηγές Επεξεργασία

  • Το λήμμα «Αμιρούτζης Αλέξανδρος» στη Νέα Ελληνική Εγκυκλοπαίδεια «Χάρη Πάτση», τόμ. 4, σελ. 824