Αλεικυκλικός υδρογονάνθρακας

Στη Χημεία και ειδικότερα τη Βιοχημεία ως αλεικυκλικός υδρογονάνθρακας χαρακτηρίζεται οποιοσδήποτε υδρογονάνθρακας του οποίου τα άτομα συνδέονται κατά τέτοιο τρόπο ώστε να διατηρούν κλειστό δακτύλιο, αλλά όχι αρωματικό, σε αντίθεση με τον αλειφατικό.

Οι αλεικυκλικοί υδρογονάνθρακες διακρίνονται σε:

  1. Κυκλοαλκάνια ή Κυκλοπαραφίνες ή Κυκλάνια" ή "Ναφθένια" (κεκορεσμένοι αλεικυκλικοί υδρογονάνθρακες).
  2. Κυκλοαλκένια ή Κυκλοολεφίνες ή Κυκλένια (ακόρεστοι αλεικυκλικοί υδρογονάνθρακες με ένα διπλό δεσμό).
  3. Κυκλοαλκίνια ή Κυκλίνια (ομοίως ακόρεστοι αλεικυκλικοί υδρογονάνθρακες με ένα τριπλό δεσμό).

Γενικά τα κυκλοαλκάνια, τα κυκλοαλκένια και τα κυκλοαλκίνια εξετάζονται ομού με τους αντίστοιχους αλειφατεικούς υδρογονάνθρακες, και τούτο επειδή πολλοί επιστήμονες αν και θεωρούν τους αλεικυκλικούς μαζί με τους αρωματικούς υδρογονάνθρακες στη κατηγορία των κυκλικών υδρογονανθράκων εντούτοις τους κατατάσσουν στους αλειφατικούς.