Αληθινό γεωγραφικό μήκος

Στην αστροδυναμική, το αληθινό γεωγραφικό μήκος είναι είδος τροχιάς, στην οποία ένα σώμα μπορεί να περιστρέφεται γύρω από ένα άλλο σώμα και θα μπορούσε πραγματικά να βρεθεί αν η κλίση του ήταν μηδενική. Μαζί με την κλίση και τον αύξοντα δεσμό, το πραγματικό μήκος μπορεί να μας πει την ακριβή κατεύθυνση από το κεντρικό αντικείμενο κατά την οποία το σώμα θα έπρεπε να βρισκόταν σε μια δεδομένη στιγμή.

ΥπολογισμόςΕπεξεργασία

το αληθινό γεωγραφικό μήκος   μπορεί να υπολογισθεί σύμφωνα με τα παρακάτω:

 

όπου:

  •   η κοντινότερη απόσταση σε ένα σώμα κατά την τροχιά αληθινού γεωγραφικού μήκους
  •   είναι η πραγματική ανωμαλία της τροχιά.