Με τον όρο Αλιευτικά πεδία ή αλιευτικές ζώνες (fishing fields ή fishing waters) χαρακτηρίζονται μεγάλες θαλάσσιες περιοχές ανά τον κόσμο, πλούσιες σε αλιεύματα και στις οποίες κατ΄ εξοχήν διεξάγεται αλιεία συνήθως συγκεκριμένου είδους αλιεύματος.

Παγκόσμιος χάρτης αλιευτικών ζωνών

Τέτοια πεδία βρίσκονται στις ακόλουθες θαλάσσιες περιοχές με τά αντίστοιχα αλιεύματα:

  1. Ανατολικό τμήμα Βορείου Ατλαντικού Ωκεανού (αλιεία ρέγγας).
  2. Δυτικό τμήμα Βορείου Ατλαντικού Ωκεανού (αλιεία μπακαλιάρου).
  3. ΒΑ. τμήμα Ειρηνικού Ωκεανού (αλιεία σολομού).
  4. ΒΔ. τμήμα Ειρηνικού Ωκεανού (αλιεία ρέγγας, μπακαλιάρου κ.ά.).
  5. Πολικές θάλασσες (αλιεία μπακαλιάρου) και
  6. Περιοχή Ανταρκτικής (αλιεία φάλαινας).

Ανεξάρτητα όμως των παραπάνω περιοχών που καθορίσθηκαν κατά το είδος των αλιευμάτων, σήμερα η Διεθνής Οργάνωση Τροφίμων και Γεωργίας (FAO) του ΟΗΕ έχει καθορίσει αριθμητικά όλες τις θαλάσσιες ζώνες αλιευτικών δραστηριοτήτων όπου και με τον αντίστοιχο αριθμό αναφέρονται και παρακολουθούνται τα αλιεύματα σε παγκόσμια βάση.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία