Με το όνομα Αλκίππη ήταν γνωστές έξι γυναίκες της ελληνικής μυθολογίας.

  1. Κόρη του Άρη και της Αγλαύρου , εγγονή του βασιλιά της Αθήνας Κέκροπα και του Ακταίου.[1]
  2. Μία από τις Αλκυονίδες, κόρη του γίγαντα Αλκυωνέος. Όταν πέθανε ο πατέρας της μαζί με τις αδελφές της από τη στεναχώρια τους έπεσαν στη θάλασσα και πνίγηκαν.[εκκρεμεί παραπομπή]
  3. Σύζυγος του Μητίωνος, της οποίας γιος ήταν ο Ευπαλάμος.[2]
  4. Σύζυγος του Ευήνου, κόρη του Οινόμαου και μητέρα της Μάρπησσας
  5. Μία από τις γυναίκες που συνόδευαν την Ωραία Ελένη
  6. Αμαζόνα που πέθανε προσπαθώντας να εμποδίσει τον Ηρακλή να πάρει την ζώνη της αμαζόνας βασίλισσας Ιππολύτης. Το όνομά της σημαίνει "ισχυρό θηλυκό άλογο".

ΠηγέςΕπεξεργασία

  1. Κέκροψ δὲ γήμας τὴν Ἀκταίου κόρην Ἄγραυλον παῖδα μὲν ἔσχεν Ἐρυσίχθονα, ὃς ἄτεκνος μετήλλαξε, θυγατέρας δὲ Ἄγραυλον Ἕρσην Πάνδροσον. Ἀγραύλου μὲν οὖν καὶ Ἄρεος Ἀλκίππη γίνεται. ταύτην βιαζόμενος Ἁλιρρόθιος, ὁ Ποσειδῶνος καὶ νύμφης Εὐρύτης, ὑπὸ Ἄρεος φωραθεὶς κτείνεται.Απολλόδωρου Βιβλιοθήκη Γ΄
  2. Εὐπαλάμου παῖς τοῦ Μητίονος καὶ Ἀλκίππης. Απολλόδωρου Βιβλιοθήκη Γ΄