Αλκαίος (μυθολογία)

πρόσωπα της αρχαίας ελληνικής μυθολογίας

Με το όνομα Αλκαίος αναφέρονται στην ελληνική μυθολογία τρία διαφορετικά πρόσωπα, τα εξής:


  1. Γιος του Περσέα και της Ανδρομέδας, αδελφός του Ηλεκτρύωνα, του Σθενέλου, του Ελείου, του Μήστορα και της Γοργοφόνης. Ο Αλκαίος αυτός γεννήθηκε στις Μυκήνες (Απολλόδ. Β 4,5) και έλαβε ως σύζυγό του την Αστυδάμεια, κόρη του Πέλοπα. Παιδιά τους ήταν η Αναξώ και ο Αμφιτρύωνας, ο σύζυγος της μητέρας του Ηρακλή, της Αλκμήνης. Από αυτό το γεγονός, ο Ηρακλής αναφέρεται με το επίθετο Αλκείδης και κατά τον δωρικό τύπο Αλκίδας. Κάποιες άλλες παραδόσεις όμως αναφέρουν ως σύζυγο του Αλκαίου την Λαονόμη, κόρη του Γουνέα από τον Φενεό (Παυσανίας, Η 14, 2), ή την Ιππονόμη, κόρη του Μενοικέως και της Λυσιδίκης, αδελφής της Αστυδάμειας. Ο Παυσανίας, η Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου και το Λεξικό της Σούδας αναφέρουν αυτό τον Αλκαίο και με το όνομα Αλκεύς.
  2. Γιος του Ηρακλή και της βασίλισσας της Λυδίας Ομφάλης (ή κάποιας δούλης του). Κατά τον Ηρόδοτο (Α 7-14), από τον Αλκαίο αυτό άρχισε η δεύτερη δυναστεία της Λυδίας, η δυναστεία των Ηρακλειδών, τελευταίος βασιλιάς της οποίας ήταν ο Κανδαύλης.
  3. Γιος του Ανδρόγεω και εγγονός του Μίνωα. Ο Διόδωρος (Ε 79) και η Βιβλιοθήκη Απολλοδώρου (Β 5, 9, 13) αναφέρουν ότι υπήρξε στρατηγός του Ραδαμάνθυος, ο οποίος του προσέφερε τη νήσο Πάρο ως αμοιβή για τις πολλές του υπηρεσίες προς αυτόν. Ο Ηρακλής, αφού σκότωσε τον πατέρα και τον αδελφό του, έδιωξε και τον ίδιο από το νησί. Τότε ο Αλκαίος εγκαταστάθηκε στη Θάσο και έγινε ηγεμόνας της.


  • Emmy Patsi-Garin: «Επίτομο λεξικό Ελληνικής Μυθολογίας», εκδ. οίκος Χάρη Πάτση, Αθήνα 1969