Στην ελληνική μυθολογία το όνομα Μενοικέας ή Μενοικεύς έφεραν δύο πρόσωπα του Θηβαϊκού Κύκλου.

1.Ο αρχαιότερος Μενοικέας ήταν ο πατέρας του Κρέοντα και μνημονεύεται, όπως και ο γιος του, στην τραγωδία «Αντιγόνη» του Σοφοκλή. Ως πατέρας αυτού του Μενοικέως αναφέρεται ο Όκλασος και ως παππούς του ο Πενθέας.

2.Ο νεότερος Μενοικέας ήταν εγγονός του προηγούμενου και γιος του Κρέοντα. Ο ρόλος του στη μυθολογία ήταν σημαντικότερος από αυτόν του παππού του, καθώς θυσιάσθηκε με τη θέλησή του στον θεό του πολέμου Άρη για να σώσει τη Θήβα. Αυτό έγινε, όταν πληροφορήθηκε σχετικό χρησμό του μάντη Τειρεσία κατά τη διάρκεια της εκστρατείας των «Επτά επί Θήβας». Μετά από αυτό, αλλά και μετά από τις καυχησιολογίες του Καπανέα, ο Δίας αποφάσισε την αποτυχία της εκστρατείας των «Επτά». Σύμφωνα με τον Παυσανία ο τάφος του Μενοικέως βρισκόταν κοντά στις Νηιστές Πύλες της Θήβας. Επάνω στο μνήμα του ήταν φυτεμένη μία ροδιά.