• Το λήμμα αυτό αναφέρεται στις αλμυρές λίμνες γενικά. Για την «Αλμυρά Λίμνη» της Τουρκίας δείτε Λίμνη Τουζ. Για τη λίμνη των ΗΠΑ δείτε Μεγάλη Αλμυρή Λίμνη.

Με τον όρο αλμυρή λίμνη εννοούμε κάθε περιβαλλόμενο από ξηρά σώμα νερού που περιέχει άλατα (συνήθως και κυρίως αλάτι) και άλλες διαλυμένες ουσίες σε συγκεντρώσεις πολύ μεγαλύτερες από αυτές που συναντώνται στις περισσότερες λίμνες, συχνά οριζόμενες ως άνω των 3 γραμμαρίων αλάτων ανά λίτρο νερού. Υπάρχουν αλμυρές λίμνες με μεγαλύτερες περιεκτικότητες σε αλάτι από ό,τι το νερό της θάλασσας, δηλαδή 35 γραμμάρια ανά λίτρο (35‰), οπότε αποκαλούνται και «υπεραλμυρές λίμνες» (hypersaline lakes). Αλμυρές λίμνες με αλκαλικό χαρακτήρα που έχουν υψηλές συγκεντρώσεις ανθρακικών αλάτων αποκαλούνται κάποτε και «λίμνες σόδας».

Σε αυτή την εικόνα που λήφθηκε από τη Σαμάνθα Κριστοφορέτι από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό στις 22/5/2015 φαίνονται δύο αλμυρές λίμνες, η Μπαχτεγκάν και η Μαχαρλού κοντά στο Σιράζ του Ιράν.

Οι λίμνες ταξινομούνται με βάση την περιεκτικότητά τους σε άλατα γενικώς στις παρακάτω κατηγορίες:[1]

γλυκού νερού: περιεκτικότητα κάτω του 0,5
υφάλμυρες: περιεκτικότητα 0,5 ως 3 ‰
αλμυρές: περιεκτικότητα 3 ως 50 ‰
υπεραλμυρές: περιεκτικότητα άνω του 50 ‰

Ιδιότητες

Επεξεργασία

Αλμυρές λίμνες δημιουργούνται όταν το νερό που εισρέει σε μία λίμνη και εμπεριέχει διαλυμένα άλατα ή άλλα ορυκτά δεν διαφεύγει, επειδή η λίμνη είναι ενδορροϊκή. Το νερό χάνεται μόνο όταν εξατμίζεται, αφήνοντας πίσω του όλες τις διαλυμένες ενώσεις και αυξάνοντας έτσι την αλμυρότητα της λίμνης. Οι αλμυρές λίμνες είναι ιδανικές για την προμήθεια αλάτων. Η αλμυρότητα προκαλεί εξάλλου την εμφάνιση αλόφιλης χλωρίδας και πανίδας μοναδικής για την κάθε λίμνη, οπότε τέτοιες λίμνες παρουσιάζουν ενδιαφέρον για τους βιολόγους. Κάποιες φορές το αποτέλεσμα μπορεί να είναι η απουσία ζωής μέσα στη λίμνη ή και στις όχθες της.

Αν η εξάτμιση υπερισχύει της εισόδου νερού στη λίμνη, η λίμνη τελικώς θα εξαφανισθεί, αφήνοντας μία αποξηραμένη λίμνη.

Παραδείγματα αλμυρών λιμνών

Επεξεργασία

Με ελληνική αλφαβητική σειρά:

Παραπομπές

Επεξεργασία
  1. Hammer, U. T. (1986). Saline Lake Ecosystems of the World. Springer. σελ. 15. ISBN 90-6193-535-0. 

Βιβλιογραφία

Επεξεργασία