Αμερικανισμός

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Με τον όρο Αμερικανισμός μπορεί να αναφέρονται:

  • Αμερικανισμός (γλωσσολογία), η ανομοιογένεια μεταξύ της αγγλικής γλώσσας και των αγγλικών των Ηνωμένων Πολιτειών και της Βόρειας Αμερικής.
  • Αμερικανισμός (ιδεολογία) ή Εξαμερικανισμός, η αποδοχή και η υιοθέτηση της πολιτικής και του πολιτισμού των Ηνωμένων Πολιτειών.
  • Αμερικανισμός (αίρεση), μια κίνηση στην ιεραρχία της Καθολικής Εκκλησίας, αρχικά των Ηνωμένων Πολιτειών και έπειτα της Γαλλίας, υπέρ του διαχωρισμού της Εκκλησίας από το κράτος.

ΠαρώνυμαΕπεξεργασία

  • Παναμερικανισμός, η ιδεολογία της προώθησης της ένωσης των κρατών και των εθνών στην αμερικανική ήπειρο. 
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.