Η αμπελουργία ακριβείας είναι η μέθοδος εξακρίβωσης της ποιότητας των σταφυλιών μέσα στον αμπελώνα πριν τον τρύγο με την χρήση νέων τεχνολογιών. Με αυτό τον τρόπο γίνεται δυνατό ο αμπελουργός και κυρίως ο οινολόγος που είναι ο συνδετικός κρίκος ανάμεσα στον παραγωγό και τον καταναλωτή να γνωρίζει ποιο μέρος του αμπελώνα μπορεί να δώσει οίνους υψηλής ποιότητας και ποιο οίνους μετριότερης ποιότητας, ώστε ο τρύγος να γίνεται επιλεκτικά. Έτσι μπορούν να ξεχωρίσουν η παραγωγή και το κρασί που θα κοστολογηθούν υψηλότερα σε αντίθεση με αυτά που θα αμειφθούν χαμηλότερα.

Στο μεσογειακό χώρο όπου η αμπελουργία βρίσκει τη μέγιστη έκφρασή της, η πλέον αξιόπιστη επιστημονική ομάδα είναι αυτή του πανεπιστημίου της Ριόχα στην Ισπανία. Του έργου της ηγείται ο καθηγητής Fernando Martinez de Toda ο οποίος έχει αποδείξει επιστημονικά ότι μόνο η βιολογική αμπελουργία μπορεί να δώσει οίνους υψηλής ποιότητας. Η προσφορά του έχει αναγνωριστεί επισήμως και από την ισπανική πολιτεία αφού έχει θεσπιστεί νόμος που θεωρεί τον δείκτη de Toda για την εκτίμηση της ποιότητας των σταφυλιών ως τον πλέον αξιόπιστο για την παραγωγή κρασιών στην παγκοσμίου φήμης αμπελουργική περιοχή της Ριόχα. Οι εφαρμογές λοιπόν της αμπελουργίας ακριβείας που μελετώνται από την ομάδα VITUR (VIticultura Universidad de Rioja) και που έχουν δημοσιευτεί τα τελευταία χρόνια είναι οι πλέον ασφαλείς και κατάλληλες για ενημέρωση είτε των ειδικών επιστημόνων του χώρου, είτε απλώς των φανατικών του κρασιού που μπορεί να γνωρίζουν αγγλικά και ισπανικά (κάποιες από τις δημοσιεύσεις της ομάδας VITUR είναι και στις δύο γλώσσες).