Η Αμυδών ή (μεταγενέστερα) Αβυδών ήταν η Ομηρική πρωτεύουσα της Παιονίας στη περιοχή του κάτω ρου του Αξιού της Αμφαξίτιδας. Η θέση της Αμυδώνος δεν είναι βέβαιη.[1] Πιθανολογείται ότι, λόγω της έκτασης και της κεντρικής θέσης αυτής της εγκατάστασης σε σχέση με τους υπόλοιπους οικισμούς της περιοχής, βρίσκεται στον αρχαιολογικό χώρο κοντά στο Αξιοχώρι (πρώην Βαρδαρόφτσα),[2] παρά τον Αξιό ποταμό, μεταξύ Αξιοχωρίου και Άσπρου.

  1. Barrington Atlas of the Greek and Roman World, Map-by-Map Directory, σ. 768.
  2. Pavlovski, Goce (2007). Amphaxitis, σ. 6-7. ISBN 9-989-57488-X.

Αναφορές

Επεξεργασία