Η ανακάλυψη είναι η εύρεση και για πρώτη φορά χρήση ή διατύπωση κάποιου προϋπάρχοντος πράγματος. Αντιδιαστέλλεται με την εφεύρεση, η οποία είναι η επινόηση μη προϋπάρχοντος. Είναι συνήθως τυχαία, αλλά πολύ σημαντικά για τη ζωή και τον πολιτισμό, ευρήματα του ανθρώπου π.χ. η ανακάλυψη της Αμερικής ή εξωτερικά ερεθίσματα που γονιμοποιούνται θετικά στον ανθρώπινο νου π.χ. η ανακάλυψη της αρχής της ανώσεως από τον Αρχιμήδη.

Σημαντικές ανακαλύψεις για την εξέλιξη του πολιτισμού υπήρξαν η γραφή, ο ηλεκτρισμός, το πετρέλαιο και η πενικιλίνη. (Βλέπε και στο λήμμα "εφευρέσεις").

Για ποιο αναλυτικές πληροφορίες πατήστε εδώ

https://hanime.xxx/hentai/kimi-no-mana-wa-rina-witch/

Εξωτερικοί σύνδεσμοιΕπεξεργασία