Με τον όρο αναλυτικό πρόγραμμα (λατινικά: curriculum) εννοούμε τη -συνήθως γραπτή- διατύπωση των χαρακτηριστικών μιας διδακτικής πρότασης. Τυπικές παράμετροι ενός αναλυτικού προγράμματος είναι οι στόχοι του, το περιεχόμενο στο οποίο αναφέρεται, οι μέθοδοι που χρησιμοποιεί, οι διαδικασίες που προτείνει ή οι προτάσεις αξιολόγησής του. Η διδακτική πρόταση μπορεί να αφορά τη διδασκαλία μιας ολόκληρης εκπαιδευτικής βαθμίδας ή τάξης σε συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή σε σύνολο γνωστικών αντικειμένων.

Το αναλυτικό πρόγραμμα στην υποχρεωτική εκπαίδευση Επεξεργασία

Ένα αναλυτικό πρόγραμμα μπορεί να είναι, εν μέρει ή στο σύνολο του, καθορισμένο από κάποια θεσμική αρχή (για παράδειγμα το Υπουργείο Παιδείας ή Παιδαγωγικό Ινστιτούτο στην Ελλάδα). Στις Η.Π.Α., κάθε μία από τις 52 Πολιτείες της χώρας καθορίζει το αναλυτικό πρόγραμμα για τα σχολεία της, με έντονη συμμετοχή ακαδημαϊκών ομάδων που έχουν επιλεγεί από το αμερικάνικο Υπουργείο Παιδείας (όπως είναι το Εθνικό Συμβούλιο Καθηγητών Μαθηματικών - National Council of Teachers of Mathematics). Με αυτή τη έννοια, κάθε αναλυτικό πρόγραμμα εντάσσεται σε κάποιο κοινωνικό πλαίσιο και αποτελεί έκφραση πολιτικών επιλογών.

Πέραν των κοινωνικών αναγκών που μπορεί να εκφράζει ένα αναλυτικό πρόγραμμα, είναι πολύ πιθανό να διαπνέεται από κάποια ρητά δηλωμένη θεωρία μάθησης. Για παράδειγμα το αναλυτικό πρόγραμμα "PSSC physics" των H.Π.A. βασίζεται στις ιδέες περί ενεργητικής μάθησης του αμερικανού Τζερόν Μπρούνερ.

Πηγές Επεξεργασία

  • Καγκελάρης, Ν. Ι.- Κουτσιουμάρη Μ. Ι. (2015). «Το διάλειμμα ως μέρος του κρυφού αναλυτικού προγράμματος στο Δημόσιο Γενικό Λύκειο: Επιτόπια έρευνα στο 1ο ΓΕΛ Δραπετσώνας και στο 3ο ΓΕΛ Ιλίου», Pedagogy theory & praxis 8: 76-87.[1]
  • Χατζηγεωργίου, Γ. (2004). Γνώθι το Curriculum. Εκδόσεις Ατραπός. Αθήνα.
  • Φλουρής, Γ. (2000). Αναλυτικά Προγράμματα για μια Νέα Εποχή στην Εκπαίδευση. 7η Έκδοση. Εκδόσεις Γρηγόρη. Αθήνα
  • Μαρμαρινός, Ι. (2000). Το Σχολικό Πρόγραμμα. Αθήνα.
  • Apple, M. (1993). Εκπαίδευση και εξουσία. Εκδόσεις Παρατηρητής. Θεσσαλονίκη.
  • Jackson, P. (1968). Life in Classrooms. New York: Holt, Rinehart and Winston.

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία