Υπουργείο Παιδείας

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Υπουργείο Παιδείας ονομάζεται το υπουργείο που είναι υπεύθυνο για θέματα εκπαίδευσης. Υπουργείο με τέτοιο χαρτοφυλάκιο υπάρχει σε διάφορα κράτη με διάφορες ονομασίες, όπως Υπουργείο Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκπαίδευσης, Υπουργείο Δημόσιας Παιδείας.