Άνοιγμα κυρίου μενού

Υπουργείο Παιδείας

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Υπουργείο Παιδείας ονομάζεται το υπουργείο που είναι υπεύθυνο για θέματα εκπαίδευσης και υπάρχει με διάφορα ονόματα σε κάθε κράτος.

Στην Ελλάδα, με το όνομα αυτό αποκαλείται για συντομία το εκάστοτε υπουργείο που ασχολείται κατά κύριο λόγο με την παιδεία και την εκπαίδευση. Από την αρχή του ελληνικού κράτους, το υπουργείο Παιδείας είναι υπεύθυνο και για τα εκκλησιαστικά ζητήματα («..και Θρησκευμάτων»).

Διάστημα Ονομασία
183? – 1926 Υπουργείο Εκκλησιαστικών και Δημοσίου Εκπαιδεύσεως
1926 – 1949 Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας
1949 – 1955 Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας
1955 – 2009 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
2009 – 2012 Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
2012 – 2013 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
2013 – 2015 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
2015/1 – 2015/9 Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
2015/9 – 2019 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
2019 – Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων