Υπουργείο Παιδείας

τύπος υπουργείου

Υπουργείο Παιδείας ονομάζεται το υπουργείο που είναι υπεύθυνο για θέματα εκπαίδευσης. Υπουργείο με τέτοιο χαρτοφυλάκιο υπάρχει σε διάφορα κράτη με διάφορες ονομασίες, όπως Υπουργείο Εκπαίδευσης, Τμήμα Εκπαίδευσης, Υπουργείο Δημόσιας Παιδείας.

Σύντομο ιστορικό των ελληνικών υπουργείων Παιδείας

Επεξεργασία

Κατά την Α΄ Εθνοσυνέλευση Επιδαύρου το Εκτελεστικό σώμα εξέλεξε οκτώ μινίστρους μονοετούς θητείας. Ο επίσκοπος Ανδρούσης Ιωσήφ εξελέγη ως «Μίνιστρος τῶν Θρησκευτικῶν». Η Γ΄ Εθνοσυνέλευση όρισε έξι Γραμματείς της Επικρατείας, στον οποίο συμπεριλαμβάνεται και «ὁ ἐπὶ τοῦ δικαίου καὶ τῆς παιδείας Γραμματεύς». Με το ΦΕΚ 2 Α΄/22-02-1833 διορίζεται «ὁ ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως Γραμματεύς της Επικρατείας». Το 1844 μετονομάστηκε σε Υπουργείο. Με το ΦΕΚ 140 Α΄/29-04-1926 μετονομάζεται σε Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας. Με τον Αναγκαστικό Νόμο ΦΕΚ 267 Α΄/15-07-1937 μετονομάζεται σε «Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας» και το 1951 (ΦΕΚ 33 Α΄/28-01-1951) λαμβάνει την ονομασία Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων. Στις 7 Οκτωβρίου 2009 με την απόφαση 2876/7.10.2009[1] του Πρωθυπουργού Γ. Παπανδρέου το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων μετονομάστηκε σε Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Στις 21 Ιουνίου 2012 με το Π.Δ. 85/2012[2], μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Α. Σαμαρά, το Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συγχωνεύτηκε στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στις 21 Ιουνίου 2012 με το Π.Δ. 85/2012[2], μετά από πρόταση του Πρωθυπουργού Α. Σαμαρά, συνεστήθη το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τη συγχώνευση, μεταξύ άλλων, του πρώην Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων με το πρώην Υπουργείου Πολιτισμού και Τουρισμού. Στις 25 Ιουνίου 2013, με το Π.Δ. 118/2013[3], το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού μετονομάστηκε σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και ιδρύθηκε το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στις 27 Ιανουαρίου 2015 με απόφαση του πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα ανασυστάθηκε με την ονομασία Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων (Υ.ΠΟ.ΠΑΙ.Θ.) λαμβάνοντας τις αρμοδιότητες του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Στις 22 Σεπτεμβρίου 2015 με το Προεδρικό Διάταγμα 70/2015 μετονομάστηκε σε Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων ενώ αφαιρέθηκαν από τις δραστηριότητές του, αυτές που είχε παλαιότερα το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού, το οποίο ανασυστάθηκε. Στις 8 Ιουνίου 2019, με το Π.Δ. 81/2019 , το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων μετονομάστηκε σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Διάστημα Ονομασία
01/01/1822 - 05/05/1827 Μινιστίριο τῶν Θρησκευτικῶν
05/05/1827 - 02/02/1833 ἐπὶ τοῦ δικαίου καὶ τῆς παιδείας γραμματεία
02/02/1833 - 18/03/1844 ἐπὶ τῶν Ἐκκλησιαστικῶν καὶ τῆς Δημοσίου Ἐκπαιδεύσεως Γραμματεία
18/03/1844 - 29/04/1926 Υπουργείο Θρησκευμάτων και Παιδείας
15/07/1937 - 28/01/1951 Υπουργείο Θρησκευμάτων και Εθνικής Παιδείας
28/01/1951 - 07/10/2009 Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
08/10/2009 - 21/06/2012 Υπουργείο Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων
21/06/2012 - 25/06/2013 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού
25/06/2013 - 26/01/2015 Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων
26/01/2015 - 23/09/2015 Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων
23/09/2015 - 08/07/2019 Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων
08/07/2019 - σήμερα Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων

Παραπομπές

Επεξεργασία