Αναλώσιμο σύστημα εκτόξευσης

Το αναλώσιμο σύστημα εκτόξευσης (αγγλικά: expendable launch system) είναι ένα σύστημα εκτόξευσης το οποίο χρησιμοποιεί αναλώσιμο όχημα εκτόξευσης για την μεταφορά φορτίου στο διάστημα. Τα οχήματα που χρησιμοποιούνται στα αναλώσιμο συστήματα εκτόξευσης είναι σχεδιασμένα για μία και μόνο χρήση, μετά την εκτόξευση τα στοιχεία τους δεν επαναφέρονται για να χρησιμοποιηθούν σε άλλη εκτόξευση. Το σύστημα συνήθως αποτελείται από πύραυλο πολλαπλών σταδίων το οποίο σταδιακά αποκολλάται με την ύψωση του πυραύλου.

Αναλώσιμο σύστημα εκτόξευσης

Εξωτερικοί σύνδεσμοι Επεξεργασία