Ανατόλιος

σελίδα αποσαφήνισης εγχειρημάτων Wikimedia

Το όνομα Ανατόλιος μπορεί να αναφέρεται:

  • Ανατόλιος, πρώτος επίσκοπος Μεδιολάνων (τέλη 2ου ή αρχές 3ου αιώνα).
  • Ανατόλιος Λαοδικείας, αλεξανδρινός φιλόσοφος, θεολόγος και Επίσκοπος Λαοδικείας (3ος αιώνας).
  • Άγιος Ανατόλιος, Άγιος της ορθόδοξης εκκλησίας, εορτάζεται στις 23 Απριλίου (4ος αιώνας).
  • Ανατόλιος, Πατριάρχης Κωνσταντινουπόλεως, εορτάζεται στις 3 Ιουλίου (5ος αιώνας).
  • Ανατόλιος, κυβερνήτης της Οσροηνής, εκτελεσθείς για ειδωλολατρία επί Τιβερίου Β΄ (6ος αιώνας).
  • Ανατόλιος Στουδίτης, λόγιος ποιητής και εκκλησιαστικός ασματογράφος (8ος αιώνας).


Εικονίδιο αποσαφήνισης
Αποσαφήνιση
Αυτή είναι μια σελίδα αποσαφήνισης, δηλαδή μια σελίδα που δείχνει άλλες που θα είχαν το ίδιο όνομα με αυτήν.
Εάν ακολουθήσατε μια σύνδεση εδώ, μπορεί να θελήσετε να επιστρέψετε και να διορθώσετε τον σύνδεσμο για να συνδέει προς την κατάλληλη συγκεκριμένη σελίδα.