Οι Θεοτόκη-Ανδρουτσέλλη αποτελούν τον κλάδο της Βυζαντινής οικογένειας των Θεοτόκη, που αφού εγκαταστάθηκαν στην Κέρκυρα, πολέμησαν τους Τούρκους σε όλη την Ελλάδα.

Οι Θεοτόκη αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν την Κωνσταντινούπολη μετά την άλωσή της. Πρώτος προορισμός τους ήταν ο Μυστράς για να συναντηθούν και να συνδράμουν τον Θωμά Παλαιολόγο στην προσπάθειά του να ζητήσει τη βοήθεια της Δύσης για να διώξει τον κατακτητή.

Κατά την διαδρομή προς τον Μυστρά, ένα μέρος των εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, δημιουργώντας τον κλάδο των Θεοτόκη των Αθηνών. Οι υπόλοιποι Θεοτόκη έφθασαν στον Μυστρά και συμμετείχαν στην αποστολή του Θωμά Παλαιολόγου στην Δύση. Κατά το ταξείδι τους προς την Ευρώπη, οι Θεοτόκη πληροφορήθηκαν από τους πράκτορές τους ότι ούτε ο Πάπας ούτε οι λοιποί Ευρωπαίοι ηγέτες θα τους βοηθούσαν να διώξουν τον κατακτητή, διότι η νέα γεωπολιτική κατάσταση, όπως διαμορφώθηκε, ευνοούσε τις κυριαρχικές τους βλέψεις. Τότε, οι Θεοτόκη αποφάσισαν να εγκατασταθούν στην Κέρκυρα.

Από την Κέρκυρα, μερικοί μετακόμισαν στην Ιταλία, ενώ κάποιοι άλλοι προωθήθηκαν στην Κρήτη, όπου σύμφωνα με τις τοπικές συνήθειες τροποποίησαν το όνομά τους σε Θεοτοκόπουλος.

Στην Κέρκυρα η οικογένεια αναπτύχθηκε πολύ και κατά τον 16ο αιώνα δημιουργήθηκαν οι εξής κλάδοι:

  • των κομήτων της Σπηλιάς ή Καλοκαρδιάρη
  • των βαρώνων Σταθάκεια ή del Santo
  • των Σκλεμπούνων
  • των Zammarco (Juan Marco)
  • των Daviazzo (da Ottavio) και
  • των κομήτων Ανδρουτσέλλη.

Εκτός Κέρκυρας υπήρχαν οι Θεοτόκη των Αθηνών και οι Θεοτοκόπουλοι της Κρήτης.